ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ลำปาง เปิดไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ ประจำวันที่ 5 กันยายน 2564

วันที่ 5 กันยายน 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยประวัติการเดินทางผู้ติดเชื้อโควิด 19 จังหวัดลำปาง ว่า วันนี้จังหวัดลำปาง พบ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 12 ราย รักษาหายเพิ่ม 13 ราย ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมรวม 1,795 ราย รักษาหายแล้ว 1,690 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 91 ราย เสียชีวิต 14 ราย ซึ่งรายละเอียดประวัติการเดินทางผู้ติดเชื้อโควิด 19 โดยสรุปมี ดังนี้

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1780 เพศชาย อายุ 47 ปี ภูมิลำเนา ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง อาชีพ ครู กศน.บ้านปีพอ ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 28 สิงหาคม 2564 เดินทางมาจังหวัดลำปาง วันที่ 29 สิงหาคม 2564 เริ่มมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ไปโรงพยาบาลแม่ทะ ได้รับการตรวจที่คลินิก AR ได้รับยากลับไปทานที่บ้าน วันที่ 1 กันยายน 2564 มีอาการไอ ปวดศีรษะ วันที่ 3 กันยายน 2564 ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลแม่ทะช่วงเย็น ได้รับแจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 4 กันยายน 2564 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่ทะ (ไม่มีประวัติรับวัคซีนโควิด-19)

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1781 เพศหญิง อายุ 53 ปี ภูมิลำเนา ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง อาชีพ ค้าขาย ประวัติการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 AstraZeneca เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 เริ่มมีอาการไข้ ครั่นเนื้อครั่นตัว วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ไปตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ที่ อบต.ทุ่งฮั้ว โดยวิธี ATK วันที่ 1 กันยายน 2564 ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และรถโรงพยาบาลวังเหนือมารับไปรักษาที่โรงพยาบาลวังเหนือ และได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ยืนยันด้วยวิธี RT-PCR อีกครั้ง วันที่ 3 กันยายน 2564 ทราบผลตรวจพบ เชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวังเหนือ

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1782 เพศชาย อายุ 62 ปี ภูมิลำเนา ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง อาชีพ ค้าขาย ประวัติการรับวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน (LP1 775) วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เริ่มมีอาการไข้ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ไปตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ที่ อบต.ทุ่งฮั้ว โดยวิธี ATK ผลตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 วันที่ 1 กันยายน 2564 ไปส่งหลานสาวตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ โรงพยาบาลวังเหนือ ทราบผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของหลานสาว (LP1775) พบเชื้อโควิด-19 วันที่ 3 กันยายน 2564 จึงไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลวังเหนือ ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 4 กันยายน 2564 รถโรงพยาบาลมารับเพื่อเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลวังเหนือ

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1792 เพศหญิง อายุ 11 ปี ภูมิลำเนา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง อาชีพนักเรียน ชั้น ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยในครอบครัว (พ่อ LP1 780) ซึ่งกลับมาจากเชียงใหม่ วันที่ 4 กันยายน 2564 ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ โรงพยาบาลแม่ทะ ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 จึงเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลแม่ทะ

เนื่องจากผู้ป่วยที่ติดต่อเข้ารับการรักษาจากโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน ได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของจังหวัดลำปาง โดยเดินทางมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยไม่ได้แวะระหว่างทางในจังหวัดลำปาง แถลงการณ์ฉบับนี้จึงจะนำเสนอเฉพาะรายละเอียดไทม์ไลน์ของผู้ป่วยที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดลำปางเท่านั้น ตามเอกสารที่แนบท้าย สำหรับไทม์ไลน์ของผู้ป่วยที่ยังไม่ได้เผยแพร่ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค