ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ลำปาง เปิดไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ ประจำวันที่ 6 กันยายน 2564

วันที่ 6 กันยายน 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยประวัติการเดินทางผู้ติดเชื้อโควิด 19 จังหวัดลำปาง ว่า วันนี้จังหวัดลำปาง พบ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 12 ราย รักษาหายเพิ่ม 5 ราย ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมรวม 1,807 ราย รักษาหายแล้ว 1,695 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 98 ราย เสียชีวิต 14 ราย ซึ่งรายละเอียดประวัติการเดินทางผู้ติดเชื้อโควิด 19 โดยสรุปมี ดังนี้

 

 

 • ผู้ป่วยรายที่ 1783 เพศหญิง อายุ 25 ปี ภูมิลำเนา ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง อาชีพ(ช่วยที่บ้านขายของ) วันที่ 22 สิงหาคม 64 มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยรายที่ 1775 เริ่มมีอาการไข้ วันที่ 31 สิงหาคม 64 ตรวจ ATK หาเชื้อโควิด-19 ที่ อบต.หุ่งฮั้ว ผลตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 วันที่ 3 กันยายน 64 ตรวจ RT-PCR หาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลวังเหนือ ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 4 กันยายน 64 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาสวังเหนือ (ไม่มีประวัติได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19)

 

 • ผู้ป่วยรายที่ 1793 เพศหญิง อายุ 17 ปี ภูมิลำเนา ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง อาชีพนักเรียน (เรียนออนไลน์) มีประวัติสัมผัสอาผู้ป่วยยืนยันรายที่ 1 780 จังหวัดลำปาง วันที่ 31 สิงหาคม 64 เริ่มมีอาการไข้ วันที่ 4 กันยายน 64 เดินทางโดยรถจักรยานยนต์ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 พร้อมกับกลุ่มเสี่ยงสูงจำนวน 6 คน ที่โรงพยาบาลแม่ทะ ผลการตรวจยืนยันพบเชื้อ วันที่ 5 กันยายน 64 รถโรงพยาบาลมารับที่บ้านและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่ทะ (ไม่มีประวัติรับวัคนป้องกันโควิด-19)

 

 • ผู้ป่วยรายที่ 1794 เพศชาย อายุ 73 ปี ภูมิลำเนา ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง พักอาศัยอยู่ลูกสาวและหลานสาว อาชีพ เลี้ยงวัว วันที่ 4 ก.ย. 64 มาโรงพยาบาลแม่ทะ เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (ลูกชายกลับมาจากเชียงใหม่) ช่วงเย็น โรงพยาบาลแม่ทะ แจ้งผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 5 กันยายน 64 รถโรงพยาบาลแม่ทะ มารับเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลแม่ทะ (ไม่มีประวัติรับวัคซึนโควิด-19)

 

 • ผู้ป่วยรายที่ 1796 เพศชาย อายุ 51 ปี ภูมิลำเนา ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พักอยู่ที่ หมู่ 10 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง อาชีพ พนักงานบริษัท UIT มีประวัติการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 Sinopharm วันที่ 29 กรกฎาคม 64 เข็มที่ 2 Sinopharm วันที่ 26 สิงหาคม 64 ที่โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง กรุงเทพฯ วันที่ 29 สิงหาคม 64 เดินทางจาก กทม.มาจังหวัดลำปาง พร้อมกับเพื่อนร่วมงาน 1 คน โดยรถยนต์ส่วนตัว เพื่อมาทำงานที่ กพผ.แม่เมาะ ถึงบ้านพักและกักตัวอยู่ที่บ้านพักที่ตำบลแม่มาะ อำเภอแม่เมาะ วันที่ 30 สิงหาคม 64 เริ่มมีอาการไอวันที่ 3 กันยายน 64 บริษัทให้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเอง วิธี ATK ผล positive วันที่ 4 กันยายน 64 ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ โรงพยาบาลแม่เมาะ วันที่ 5 กันยายน 64 ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลแม่เมาะ

 

 • ผู้ป่วยรายที่ 1797 เพศชาย อายุ 33 ปี ภูมิลำเนา ตำบลเขื่อนใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พักอยู่ที่ ตำบลแม่มาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง อาชีพ พนักงานบริษัท UIT ประวัติการรับวัคซีนฉีด Sinophamm เข็มที่ 1 วันที่ 29 กรกฎาคม 64 ฉีต Sinophamm เข็มที่ 2 วันที่ 26 สิงหาคม 64 ที่โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง กรุงเทพฯ มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดเพื่อนร่วมงานติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 29 สิงหาคม 64 เดินทางจากกรุงเทพฯ เข้าพื้นที่อำเภอแม่มาะ จังหวัดลำปาง และกักตัวที่บ้านเช่า 2 หลัง มี 4 ห้องนอน อยู่ร่วมห้องกันห้องละ 2 คน ที่ตำบลแม่มาะ อำเภอแม่เมาะ วันที่ 30 สิงหาคม 64 เริ่มมีอาการไอ วันที่ 3 กันยายน 64 จึงตรวจ ATK ด้วยตนเอง ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 4 กันยายน 64 จึงไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลแม่มาะ และวันที่ 5 กันยายน 64 ได้รับแจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่เมาะ

 

 • ผู้ป่วยรายที่ 1798 เพศชาย อายุ 38 ปี ภูมิลำเนา ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พักอยู่ที่ห้องพัก ตำบลแม่เมา: อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง อาชีพ พนักงานบริษัท UIT ประวัติการรับวัคซีนฉีด Sinopharm เข็มที่ 1 วันที่ 29 กรกฎาคม 64 ฉีด Sinopharm เข็มที่ 2 วันที่ 26 สิงหาคม 64 ที่โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง กรุงเทพฯ วันที่ 29 สิงหาคม 64 ออกเดินทางจาก กทม มาจังหวัดลำปาง พร้อมกับเพื่อนร่วมงาน 1 คน โดยรถยนต์ส่วนตัว เพื่อมาทำงานที่ กฟผ.แม่เมาะ ถึงบ้านพักและกักตัวอยู่ที่บ้านพักที่หมู่ 10 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ วันที่ 3 กันยายน 64 มีอาการไช้มีน้ำมูก ตรวจ ATK ด้วยตนเองผลตรวจพบเชื้อโควิต-19 วันที่ 4 กันยายน 64 ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ โรงพยาบาลแม่เมาะ วันที่ 5 กันยายน 64 ผลตรวจพบเชื้อ โควิด-19 เข้ารับกรรักษาที่ โรงพยาบาลแม่เมาะ

 

 • ผู้ป่วยรายที่ 1799 เพศชาย อายุ 32 ปี ภูมิลำเนา ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พักอยู่ที่ หมู่ 10 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง อาชีพ พนักงานบริษัท UIT กรุงเทพฯ มีประวัติการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 Sinopharm วันที่ 29 กรกฎาคม 64 เข็มที่ 2 Sinophamm วันที่ 26 สิงหาคม 64 ที่โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง กรุงเทพฯ วันที่ 29 สิงหาคม 64 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มาจังหวัดลำปาง พร้อมกับเพื่อนร่วมงาน 1 คน โตยรถยนต์ส่วนตัว ถึงบ้านพักและกักตัวที่ ตำบลแม่มาะ อำภอแม่มาะ ประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงาน วันที่ 3 กันยายน 64 เริ่มมีอาการไข้และได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเองตัวยวิธี ATK ผล positive วันที่ 4 กันยายน 64 ตรวจหาเชื้อโควิด-19ที่โรงพยาบาลแม่มาะ กับเพื่อนร่วมงานโดยรถยนต์ส่วนตัว วันที่ 5 กันยายน 64 ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่เมาะ

 

 • ผู้ป่วยรายที่ 1800 เพศชาย อายุ 38 ปี ภูมิลำเนา ตำบลก่อเอ้ อำาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พักอยู่ที่ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่มาะ จังหวัดลำปาง อาชีพ พนักงาน UIT ประวัติการรับวัคซีน Sinopharm ครบ 2 เข็ม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 64 ที่โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง กรุงเทพฯ วันที่ 29 สิงหาคม 64 เดินทางมาทำงานที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โตยรถยนต์ส่วนตัว พร้อมกับเพื่อน (ป่วยยืนยันรายที่ 1803) เข้ากักตัวที่บ้านพัก หมู่ 10 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ กับเพื่อนร่วมงานรวม 4 คน วันที่ 3 กันยายน 64 เริ่มมีอาการไอ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK ด้วยตนเอง พบไม่พบเชื้อ แต่เพื่อนร่วมงานพบเชื้อ วันที่ 4 กันยายน 64 ไปตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่โรงพยาบาลแม่เมาะ โดยรถยนต์ส่วนตัว พร้อมเพื่อนร่วมงาน วันที่ 5 กันยายน 64 ทราบผลการตรวจพบเชื้อ ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่เมาะ กับเพื่อนร่วมงาน 2 คน โดยรถยนต์ส่วนตัว

 

 • ผู้ป่วยรายที่ 1801 เพศชาย อายุ 39 ปี ภูมิสำเนา ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม พักอยู่ที่ หมู่ 10 ตำบลแม่มาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง อาชีพ พนักงานบริษัท IT มีประวัติการรับวัคซีน ฉีต Sinopharm เข็มที่ 1 วันที่ 29 กรกฎาคม 64 ฉีต Sinopharm เข็มที่ 2 วันที่ 26 สิงหาคม 64 ที่โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง จังหวัดกรุงเทพฯ วันที่ 29 สิงหาคม 64 ออกเดินทางจาก กทม. มาจังหวัดลำปาง พร้อมกับเพื่อนร่วมงาน 1 คน โดยรถยนต์ส่วนตัว เพื่อมาทำงานที่ กฟผ.แม่เมาะ ถึงบ้านพักและกักตัวอยู่ที่บ้านพักที่ หมู่ 10 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ วันที่ 4 กันยายน 64 ตรวจ ATK ด้วยตนเอง ผลไม่พบเชื้อโควิต-19 แต่เนื่องจากมีเพื่อนที่มาด้วยกันผลตรวจพบเชื้อ จึงได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 โดยวิธี RT.CPR ที่โรงพยาบาลแม่มาะ ผลตรวจพบเชื้อ และเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลแม่มาะ

 

 • ผู้ป่วยรายที่ 1802 เพศชาย อายุ 34 ปี ภูมิลำเนา ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พักอยู่ที่ ตำบล แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง อาชีพ พนักงานบริษัท UIT ประวัติการรับวัคซีนฉีด Sinopham เข็มที่ 1 วันที่ 29 กรกฎาคม 64 ฉีด Sinopham เข็มที่ 2 วันที่ 26 สิงหาคม 64 ที่โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง กรุงเทพฯ มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดเพื่อนร่วมงานติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 29 สิงหาคม 64 เดินทางจากกรุงเทพฯ เข้าพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และกักตัวที่ บ้านเช่า 2 หลังมี 4 ห้องนอน อยู่ร่วมห้องกันห้องละ 2 คน ที่ตำบลแม่มาะ อำเภอแม่มาะ วันที่ 3 กันยายน 64 มีเพื่อนที่มาด้วยกันมีอาการปวดศีรษะ ไอ เจ็บคอ จึงตรวจ ATK ด้วยตนเอง ผลไม่พบเชื้อโควิต 19 แต่เพื่อนผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 4 กันยายน 64 จึงไปตรวจหาเชื้อโควิต-19 ที่โรงพยาบาลแม่เมาะ และวันที่ 5 กันยายน 64ได้รับแจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด 19 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่เมาะ

 

 • ผู้ป่วยรายที่ 1803 เพศชาย อายุ 35 ปี ภูมิลำเนา ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเชื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พักอยู่ที่ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง อาชีพ พนักงานบริษัท UIT มีประวัติการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 Sinopharm วันที่ 29 กรกฎาคม 64 เข็มที่ 2 Sinopharm วันที่ 26 สิงหาคม 64 ที่โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง กรุงเทพฯ วันที่ 29 สิงหาคม 64 ออกเดินทางจากกทม.มาจังหวัดลำปาง โดยรถยนต์ส่วนตัวกับเพื่อนร่วมงาน (LP 1800) ระหว่างเดินทางเริ่มรู้สึกมีอาการปวดศีรษะ ไอเล็กน้อย ถึงจังหวัดลำปาง ไปกักตัวที่บ้านพัก หมู่ 10 ตำบลแม่เมา: อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง วันที่ 3 กันยายน 64 ตรวจหาเชื้อโควิด-19 วิธี ATK ด้วยตนเอง ผลตรวจ ไม่พบเชื้อ วันที่ 4 กันยายน 64 ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ โรงพยาบาลแม่เมาะ วันที่ 5 กันยายน 64 ทราบผลตรวจพบเชื้อควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่มาะ

 

เนื่องจากผู้ป่วยที่ติดต่อเข้ารับการรักษาจากโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน ได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของจังหวัดลำปาง โดยเดินทางมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยไม่ได้แวะระหว่างทางในจังหวัดลำปาง แถลงการณ์ฉบับนี้จึงจะนำเสนอเฉพาะรายละเอียดไทม์ไลน์ของผู้ป่วยที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดลำปางเท่านั้น ตามเอกสารที่แนบท้าย สำหรับไทม์ไลน์ของผู้ป่วยที่ยังไม่ได้เผยแพร่ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค