ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ลำปาง เปิดไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ ประจำวันที่ 9 กันยายน 2564

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยประวัติการเดินทางผู้ติดเชื้อโควิด 19 จังหวัดลำปาง ว่า วันนี้จังหวัดลำปาง พบ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 3 ราย รักษาหายเพิ่ม 14 ราย ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมรวม 1,818 ราย รักษาหายแล้ว 1, 725 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 79 ราย เสียชีวิต 14 ราย ซึ่งรายละเอียดประวัติการเดินทางผู้ติดเชื้อโควิด 19 โดยสรุปมี ดังนี้

 

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1747 เพศหญิง อายุ 21 ปี ภูมิลำเนา ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ลำปาง ที่อยู่ขณะป่วย สถานที่พักบ้านเอื้ออาทร 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ อาชีพ แม่บ้าน วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เริ่มมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ซื้อชุดตรวจ ATK ตรวจหาเชื้อโควิด-19 พร้อมสามีและลูก ให้ผลเป็นบวก วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่จุดตรวจโควิด-19 แถวซอยกิ่งแก้ว 42/1 พร้อมสามีและลูก และได้รับการแจ้งผลการตรวจโควิดเป็นบวกทั้ง 3 คน จึงได้ติดต่อศูนย์ประสานงานรับคนลำปางกลับบ้าน วันที่ 28 สิงหาคม 2564 เดินทางโดยรถกู้ภัยโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน ถึงศูนย์พักคอย ( CI) ที่โรงเรียนสองแควตะวันออก อ.เถิน วันที่ 29 สิงหาคม 2564 ตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT- PCR ที่โรงพยาบาเถิน ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลเถิน

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1748 เพศชาย อายุ 35 ปี ภูมิลำเนา อ.เถิน จ.ลำปาง ที่อยู่ขณะป่วย บ้านเอื้ออาทร 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร อาชีพ พนักงานบริษัทฟาร์มเฮ้าส์ ตำแหน่งฝ่ายผลิต วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เพื่อนร่วมงานตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ซื้อที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19 มาตรวจเองที่ห้องพัก ผลเป็นบวก และเริ่มมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK ที่จุดตรวจโควิดแถวซอยกิ่งแก้ว ผลเป็นบวก จึงได้ติดต่อศูนย์ประสานงานรับคนลำปางกลับบ้าน วันที่ 28 สิงหาคม 2564 เดินทางกลับจังหวัดลำปางพร้อมกับครอบครัว โดยรถสมาคมกู้ภัยโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน เข้าพักที่ศูนย์พักคอยโรงเรียนสองแควตะวันออก อำเภอเถิน วันที่ 29 สิงหาคม 2564 ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ โรงพยาบาลเถิน โดยรถเทศบาลเถินบุรี และผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 30 สิงหาคม 2564 รถโรงพยาบาลมารับเพื่อเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลเถิน พร้อมภรรยาและลูก

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1813 เพศหญิง อายุ 25 ปี ภูมิลำเนา ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา พักอาศัยที่หมู่บ้านพร้อมพันธ์ ถ.ประชาสามัคคี ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ปัจจุบันพักที่ ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ไม่มีอาชีพ ตั้งครรภ์ ประมาณ 3 เดือน มีประวัติการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 Sinovac ครบ 2 เข็ม วันที่ 2 กันยายน 2564 เดินทางมาจากภูเก็ต โดยสายการบินไทยสมายต่อเครื่องที่สุวรรณภูมิปลายทางที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จากนั้นนั่งรถยนต์สามล้อรับจ้างเพื่อไปขึ้นรถตู้โดยสารประจำทางที่สถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แล้วนั่งรถตู้โดยสารประจำทางมายังลำปาง และพี่สาวมารับไปกักตัวที่บ้านพัก ต.ต้นธงชัย วันที่ 4 กันยายน 2564 ได้รับแจ้งข่าวจากเพื่อนว่าแฟนเพื่อน (คนมาส่งที่สนามบินภูเก็ต ติดเชื้อโควิด 19 วันที่ 5-6 กันยายน 2564 เริ่มมีอาการคล้ายเป็นหวัด น้ำมูกไหล วันที่ 7 กันยายน 2564 เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลลำปาง ผลตรวจพบติดเชื้อ และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลลำปาง

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1814 เพศหญิง อายุ 1 ปี 4 เตือน ภูมิลำเนา ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 1812, 1815 วันที่ 4 กันยายน 2564 เริ่มมีอาการไข้ วันที่ 7 กันยายน 2564 ไปโรงพยาบาลเมืองปานพร้อมกับบิดา (LP1812) และมารดา (LP1815) โดยรถยนต์ส่วนตัว เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ผลเป็นบวก และเก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ทราบผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเมืองปาน

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1815 เพศหญิง อายุ 42 ปี ภูมิลำเนา ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง อาชีพ แม่บ้าน มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 1812 (สามี) วันที่ 4 กันยายน 2564 มีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว มีไข้คัดจมูก ไอแห้งๆ วันที่ 7 กันยายน 2564 เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ที่ รพ.เมืองปาน พร้อมกับสามีและลูกสาว (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 1814) โดยรถยนต์ส่วนตัว ทราบผลตรวจตนเองและลูกสาว (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 1814) ผลเป็นบวก และเก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ทราบผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเมืองปาน (ไม่มีประวัติการับวัคนป้องกันโควิด-19)

 

เนื่องจากผู้ป่วยที่ติดต่อเข้ารับการรักษาจากโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน ได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของจังหวัดลำปาง โดยเดินทางมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยไม่ได้แวะระหว่างทางในจังหวัดลำปาง แถลงการณ์ฉบับนี้จึงจะนำเสนอเฉพาะรายละเอียดไทม์ไลน์ของผู้ป่วยที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดลำปางเท่านั้น ตามเอกสารที่แนบท้าย สำหรับไทม์ไลน์ของผู้ป่วยที่ยังไม่ได้เผยแพร่ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค