ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ลำปาง เปิดไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ ประจำวันที่ 10 กันยายน 2564

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยประวัติการเดินทางผู้ติดเชื้อโควิด – 19 จังหวัดลำปาง ว่า วันนี้จังหวัดลำปาง พบ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 11 ราย รักษา
หายเพิ่ม 4 ราย ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมรวม 1,829 ราย รักษาหายแล้ว 1,729 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 86 ราย เสียชีวิต 14 ราย ซึ่งรายละเอียดประวัติการเดินทางผู้ติดเชื้อโควิด 19 โดยสรุปมี ดังนี้

 

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1746 เพศชาย อายุ 1 ปี 5 เดือน ภูมิลำเนา อ.เถิน จ.ลำปาง พักอยู่กับพ่อและแม่ (LP 1748 และ LP 1747) ที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ วันที่ 26 ส.ค. 64 แม่ซื้อชุดตรวจATK ตรวจหาเชื้อโควิด-19 พร้อมพ่อและแม่ ผลการตรวจเป็นบวกทั้ง 3 คน วันที่ 27 ส.ค. 64 พ่อและแม่พาไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่จุดตรวจโควิด-19 ซอยกิ่งแก้ว 42/1 ผลการตรวจโควิด-19 พบเชื้อทั้ง 3 คน แม่ติดต่อศูนย์ประสานงานรับคนลำปางกลับบ้าน วันที่ 28 ส.ค. 64 เดินทางโดยรถกู้ภัยโครงกรรับคนลำปางกลับบ้าน วันที่ 29 ส.ค. 64 ตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT PCR ที่รพ.เถิน ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 30 ส.ค. 64 เข้ารับการรักษาที่ รพ.เถิน

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1817 เพศหญิง อายุ 13 ปี ภูมิลำเนา อ.เมืองปาน จ.ลำปาง อาชีพนักเรียน (เรียนออนไลน์ มีประวัติเสี่ยงสัมผัสบุคคลในครอบครัว (LP1812, LP1814, LP1815) วันที่ 6 ก.ย. 64 เริ่มมีอาการปวดศีรษะ และทราบผลตรวจของบิดา (LP 1812) พบเชื้อโควิด-19 วันที่ 7 ก.ย. 64 เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่จุดตรวจ ณ วัดบ้านทุ่งปง ต.ทุ่งกว่ว อ.เมืองปาน ด้วยวิธี ATK ผลตรวจเป็นบวก และเก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR วันที่ 8 ก.ย. 64 ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.เมืองปาน

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1818 เพศชาย อายุ 40 ปี ภูมิลำเนา อ.เมืองปาน จ.ลำปาง พักอยู่ที่แคมป์ของบริษัท ตมาบตาพุด จ.ระยอง อาชีพ พนักงานก่อสร้งบริษัทอิตาเลียนไทย วันที่ 20 ส.ค. 64 ไปรับวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน จ.ระยอง วันที่ 28 ส.ค. 64 ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK ที่บริษัทฯ ผลเป็นลบ วันที่ 3 ก.ย. 64 เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรค จึงเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวกลับบ้าน จ.ลำปาง โดยประสานกับผู้นำชุมชนที่
    อ.เมืองปาน วันที่ 8 ก.ย. 64 เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.เมืองปานผลยืนยันพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 9 ก.ย. 64 รถโรงพยาบาลมารับที่บ้านและเข้ารับการรักษาที่ รพ.เมืองปาน

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1828 เพศชาย อายุ 57 ปี ภูมิลำเนา อ.งาว จ.ลำปาง อาชีพ ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง อยู่ที่ จ.สมุทรสาคร วันที่ 4 ก.ย. 64 ตรวจ ATK ด้วยตัวเอง ผลพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 6 ก.ย.64 ติดต่อศูนย์ประสานงานรับคนลำปางกลับบ้าน วันที่ 7 ก.ย.64 ออกเดินทางจาก จ.สมุทรสาครมาจ.ลำปาง ถึงศูนย์แยกโรคชุมชนบ้านร่องเห็ด อ.งาว จ.ลำปาง วันที่ 8 ก.ย.64 ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.งาว ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 9 ก.ย.64 เข้ารับการรักษาที่
    รพ.งาว (ประวัติได้รับวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็ม)

เนื่องจากผู้ป่วยที่ติดต่อเข้ารับการรักษาจากโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน ได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของจังหวัดลำปาง โดยเดินทางมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยไม่ได้แวะระหว่างทางในจังหวัดลำปาง แถลงการณ์ฉบับนี้จึงจะนำเสนอเฉพาะรายละเอียดไทม์ไลน์ของผู้ป่วยที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดลำปางเท่านั้น ตามเอกสารที่แนบท้าย สำหรับไทม์ไลน์ของผู้ป่วยที่ยังไม่ได้เผยแพร่ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค