ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ลำปาง เปิดไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ ประจำวันที่ 22 กันยายน 2564

วันที่ 22 กันยายน 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยประวัติการเดินทางผู้ติดเชื้อโควิด- 19 จังหวัดลำปาง ว่า วันนี้จังหวัดลำปาง พบ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 1 ราย รักษาหายเพิ่ม 8 ราย ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมรวม 1,892 ราย รักษาหายแล้ว 1,815 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 62 ราย เสียชีวิต 15 ราย ซึ่งรายละเอียดประวัติการเดินทางผู้ติดเชื้อโควิด 19 โดยสรุปมี ดังนี้

 

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1865 เพศหญิง อายุ 41 ปี ภูมิลำเนา ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง อาชีพ พนักงานประจำ สำนักงานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง ไม่มีโรคประจำตัว มีประวัติสัมผัสน้องสาว (ผู้ป่วยยืนยัน LP1863) วันที่ 13 กันยายน 2564 เริ่มมีอาการเจ็บคอ วันที่ 14 กันยายน 2564 มีน้ำมูกและปวดศีรษะ วันที่ 18 กันยายน 2564 เดินทางโดยรถจักรยานยนต์พร้อมหลานมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.ลำปาง ผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด-19 รถโรงพยาบาลไปรับเข้ารับการรักษาที่ รพ.ลำปาง (ประวัติได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม)

 

  • ผู้ป่วยรายทิ่ 1866 เพศหญิง อายุ 64 ปี ภูมิลำเนา ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อาชีพ ค้าขาย มีประวัติสัมผัสสมาชิกครอบครัว(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 1863,1864,1865,1867,1868, 1869) วันที่ 18 กันยายน 2564 ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.ลำปาง ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19รถโรงพยาบาลไปรับเข้ารับการรักษาที่ รพ.ลำปาง (ประวัติได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม)

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1885 เพศหญิง อายุ 47 ปี ภูมิลำเนา ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อาชีพ พนักงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง วันที่ 1 7 กันยายน 2564 ทราบว่าพนักงานของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มาตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 (ATK) ที่สำนักงานฯ ผลตรวจเป็นลบ วันที่ 18 กันยายน 2564 เริ่มมีอาการไข้ เจ็บคอ มีน้ำมูก วันที่ 19 กันยายน 2564 ทราบว่าเพื่อนที่ได้สัมผัสใกล้ชิดที่ทำงานตรวจพบเชื้อโควิด-19 จึงเดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.เขลางค์นคร-ราม คนเดียว และผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 รถโรงพยาบาลไปรับเข้ารับการรักษาที่ รพ.ลำปาง (ประวัติได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม)

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1890 เพศชาย อายุ 10 ปี ภูมิลำเนา ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อาชีพ นักเรียน (เรียนออนไลน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง เขลางค์รัตน์อนุสรณ์ วันหยุดครอบครัวจะพาไปพักที่ตำบลบ้านเสด็จ มีประวัติเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสัมผัสใกล้ชิดกับมารดา (ผู้ป่วยยืนยันรายที่1865) วันที่ 17 กันยายน 2564 เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ครั้งที่ 1 ที่ รพ.ลำปาง ผลตรวจไม่พบเชื้อ วันที่ 18 กันยายน 2564 บิดาได้ตรวจ ATK ให้ครั้งที่ 1 ผลตรวจเป็นลบ วันที่ 20 กันยายน 2564 ตรวจ ATK ครั้งที่ 2 ผลตรวจเป็นบวก จึงไปรับการตรวจยืนยันเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ.ลำปาง ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.ลำปาง

 

เนื่องจากผู้ป่วยที่ติดต่อเข้ารับการรักษาจากโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน ได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของจังหวัดลำปาง โดยเดินทางมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยไม่ได้แวะระหว่างทางในจังหวัดลำปาง แถลงการณ์ฉบับนี้จึงจะนำเสนอเฉพาะรายละเอียดไทม์ไลน์ของผู้ป่วยที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดลำปางเท่านั้น ตามเอกสารที่แนบท้าย สำหรับไทม์ไลน์ของผู้ป่วยที่ยังไม่ได้เผยแพร่ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค