ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ลำปาง เปิดไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ ประจำวันที่ 23 กันยายน 2564

วันที่ 23 กันยายน 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยประวัติการเดินทางผู้ติดเชื้อโควิด 19 จังหวัดลำปาง ว่า วันนี้ จังหวัดลำปาง พบ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 4 ราย รักษาหายเพิ่ม 6 ราย ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ถึงบัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมรวม 1,896 ราย รักษาหายแล้ว 1,821 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 60 ราย เสียชีวิตสะสม 15 ราย ซึ่งรายละเอียดประวัติการเดินทางผู้ติดเชื้อโควิด 19 โดยสรุปมี ดังนี้

 

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1869 เพศชาย อายุ 4 ปี ภูมิสำเนา ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน LP1863 (มารดาทำงานที่ สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1) วันที่ 17 กันยายน 2564 มารดามีผลการตรวจพบเชื้อโควิด- 19 วันที่ 18 กันยายน 2564 เดินทางพร้อมครอบครัวไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลลำปาง ผลตรวจพบติดเชื้อทั้งครอบครัว และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลลำปาง

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1882 เพศหญิง อายุ 52 ปี ภูมิลำเนา ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง อาชีพ เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยว มีประวัติเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 วันที่ 12 กันยายน  2564 เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 1 ด้วยวิธี RT-PCR ที่บ้านท่าขัว จากการค้นหาเชิงรุกในพื้นที่ ผลตรวจไม่พบเชื้อ วันที่ 19 กันยายน 2564 เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิต-19 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลลำปาง ผลตรวจพบเชื้อ และเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลลำปาง (ไม่มีประวัติรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19)

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1891 เพศชาย อายุ 28 ปี ภูมิลำเนา ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ที่อยู่ขณะป่วย ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง อาชีพ พนักงานจ้างเหมา สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1 วันที่ 10 กันยายน 2564 มีประวัติรับวัคซีนป้องกันโควิด- (Sinopharm เข็มที่ 1) ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีนครลำปาง วันที่ 1 7 กันยายน 2564 ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1 ผลตรวจไม่พบเชื้อ วันที่ 18 กันยายน 2564 เริ่มมีไข้ วันที่ 20 กันยายน 2564 เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว พร้อมแฟน ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลปาง ผลการตรวจยืนยันพบเชื้อ ประสานโรงพยาบาลลำปางเดินทางโดยขับรถยนต์ส่วนตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลลำปาง

เนื่องจากผู้ป่วยที่ติดต่อเข้ารับการรักษาจากโครงการรับคนปางกลับบ้าน ได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของจังหวัดจำปาง โดยเดินทางมาเข้ารับการรักษาโรงพยาบาโดยไม่ได้แวะระหว่างทางในจังหวัดรำปาง แถลงการณ์ฉบับนี้จึงจะนำเสนอเฉพาะรายละเอียดไทม์ไลน์ ของผู้ป่วยที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดรำปางเท่านั้น ตามเอกสารที่แนบท้ย ชำหรับไทม์ไลน์ของผู้ป่ วย ที่ยังไม่ได้เผยแพร่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค