คลัสเตอร์ใหญ่ลำปาง! น้ำบาดาล เขต 1 พบติดเชื้อ 26 ราย คัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูง 125 ราย

วันที่ 24 กันยายน 2564  จังหวัดลำปาง เผย สถานการณ์กรณีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนของผู้ป่วยโควิด-19 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง) 27 กันยายน 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐกิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยสถานการณ์การระบาดเป็นกลุ่มก้อนของผู้ป่วยโควิด-19 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง) ที่ ARI Cinic โรงพยาบาลเกาะคา พบผู้ป่วยมีอาการ มารับการรักษาและได้รับการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 เบื้องต้นด้วยชุดตรวจ ATK จำนวน 2 ราย ผลตรวจเป็นบวก และได้ส่งตรวจยืนยันด้วยวิธี T -PCR ผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด-19 จึงได้ดำเนินการควบคุมโรคและสอบสวนโรคระหว่างวันที่ 24 – 27 กันยายน 2564 พบผู้สัมผัสผู้ป่วยเสี่ยงสูง จำนวน 125 ราย ทุกรายได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ผลพบเข้ เชื้อ 24 ราย ผลไม่พบเชื้อ 121 ราย พบผู้สัมผัสผู้ป่วยเสี่ยงต่ำ จำนวน 88 ราย ทุกรายได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK ผลตรวจเป็นล้บทุกราย รวมพบผู้ป่วยทั้งสิ้น 26 ราย

 

 

 

ทั้งนี้ กลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยเสี่ยงสูง ที่ผลตรวจไม่พบเชื้อ ให้กักตัวตามแนวทางการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด 14 วัน ส่วนกลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยเสี่ยงต่ำ ให้เฝ้าระวังตนเอง (Self Monitor) และปฏิบัติตามมาตรการ DMHT อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ได้ดำเนินการเฝ้าระวัง ควบคุมโรค และค้นหาเชิงรุกในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ดำเนินมาตรการ Bubble and Seal ในสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง) และให้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK ในเจ้าหน้าที่ทุกคนที่กลับจากปฏิบัติราชการนอกจังหวัดลำปาง และแยกกักตัว

จังหวัดลำปาง มีความเป็นห่วงพี่น้องชาวจังหวัดลำปางต่อสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 ในครั้งนี้ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดไปยังครอบครัวและชุมชนในเขตอำเภอเกาะคา และอำเภอห้างฉัตร ซึ่งสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อโควิด-19 คือ การกลับจากปฏิบัติราชการต่างจังหวัด และไม่ได้ปฏิบัติตนตามแนวทางที่จังหวัดลำปางกำหนด นอกจากนี้ยังพบว่า กิจกรรมที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 อย่างรวดเร็วนั้น ได้แก่ การรับประทานอาหารร่วมกัน การเลี้ยงสังสรรค์ การใช้ภาชนะร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ ช้อน ส้อม เป็นต้น จึงขอความร่วมมือพี่น้องชาวลำปางดำเนินมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด การ์ดไม่ตก เพราะโควิด-19 อยู่ใกล้ตัวกว่าที่ท่านคิด หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนศูนย์โควิด- 19 สสจ.ลำปาง โทร 093 140 8023 ทุกวันเวลา 8.30 น.-16.30 น. หรือ สอบถามที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านท่าน