ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ลำปาง เปิดไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2564

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยประวัติการเดินทางผู้ติดเชื้อโควิด 19 จังหวัดลำปาง ว่า วันนี้จังหวัดลำปาง พบ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 1 ราย รักษาหายเพิ่ม 3 ราย ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมรวม 2,026 ราย รักษาหายแล้ว 1,875 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 136 ราย เสียชีวิต 15 ราย ซึ่งรายละเอียดประวัติการเดินทางผู้ติดเชื้อโควิด 19 โดยสรุปมี ดังนี้

 

 • ผู้ป่วยรายที่ 1994 เพศชาย อายุ 44 ปี ภูมิลำเนา ต.หลวงใต้ อ,งาว จ.ลำปาง ที่อยู่ขณะป่วย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี อาชีพ พนักงานขนส่ง บริษัท SP Service จ.นนทบุรี วันที่ 30 ก.ย. 64 เดินทางกลับ อ.งาว จ.ลำปาง โดยรถยนต์ส่วนตัวคนเดียว ระหว่างเดินทางทราบข่าวเพื่อนร่วมงานติดเชื้อโควิด -19 จึงเดินทางมา รพ.ลำปาง เพื่อขอตรวจหาเชื้อโควิด-19 ระหว่างรอผลได้เดินทางไป อ.งาว และได้รับแจ้งผลตรวจ ผลพบเชื้อโควิด-19 จึงเดินทางเข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.งาว (ประวัติได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1)

 

 • ผู้ป่วยรายที่ 1997 เพศหญิง อายุ 52 ปี ภูมิลำเนา ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง อาชีพ แม่บ้าน บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต สาขาแยกเวียงทองลำปาง วันที่ 24 ก.ย. 64 มีอาการไข้หนาวสั่น วันที่ 30 ก.ย. 64 ช่วงค่ำเริ่มไม่มีแรง จมูกไม่ได้กลิ่น หลานพามาส่งรักษาที่ห้องกเฉิน รพ.ลำปาง ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.ลำปาง ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับกรรักษาที่ รพ.ลำปาง (ประวัติได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1)

 

 • ผู้ป่วยรายที่ 1999 เพศชาย อายุ 24 ปี ภูมิลำเนา ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 28 ก.ย. 64 เริ่มมีอาการเจ็บคอ วันที่ 30 ก.ย. 64 ทราบว่าน้าติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 1 ต.ค. 64 ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.ลำปาง พร้อมกับน้องสาว ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และวันที่ 2 ต.ค.64 เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.ลำปาง (ไม่มีประวัติการฉีดวัคซีนโควิด-19)

 

 • ผู้ป่วยรายที่ 2000 เพศหญิง อายุ 53 ปี ภูมิลำเนา ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง อาชีพ ขายอาหารในตลาดรัษฎา มีประวัติเป็นกลุ่มเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 วันที่ 1 ต.ค. 64 เข้ารับตรวจหาเชื้อโควิด-19 เนื่องจากญาติติดเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.ลำปาง ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 จึงเดินทางเข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.ลำปาง (ไม่มีประวัติการฉีดวัคซีนโควิด-19)

 

 • ผู้ป่วยรายที่ 2001 เพศชาย อายุ 18 ปี ภูมิลำเนา ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง พักอยู่ที่ ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง อาชีพ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลำปาง วันที่ 1 ต.ค. 64 รับการตรวจ ATK เชิงรุก ผลตรวจเป็นบวก และตรวจ RT-PCR ซ้ำ ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.ลำปาง (ไม่มีประวัติการฉีดวัคซีนโควิด-19)

 

 • ผู้ป่วยรายที่ 2003 เพศหญิง อายุ 47 ปี ภูมิลำเนา ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง อาชีพ รับข้าราชการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 เกาะคา มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด (LP1911) วันที่ 24 ก.ย. 64 ทราบข่าวเพื่อนร่วมงานติดโควิด 19 (LP191 1) จึงเดินทางมา รพ.เกาะคา เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 1 ผลตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 และวันที่ 1 ต.ค. 64 ไป รพ.เกาะคาตรวจหาเชื้อโควิด-19 รอบ 2 ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 รถ รพ.เกาะคามารับเข้ารับการรักษาที่ รพ.เวชชารักษ์ (ประวัติได้รับวัคซีนโควิด-19ครบ 2 เข็ม)

 

 • ผู้ป่วยรายที่ 2010 เพศชาย อายุ 68 ปี ภูมิลำเนา ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง เนื่องจากลูกสาวเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง วันที่ 29 ก.ย. 64 จึงไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.เสริมงาม ด้วยวิธี RT-PCR ผลไม่พบเชื้อโควิด-19 วันที่ 1 ก.ย. 64 ตรวจซ้ำอีกครั้งด้วยวิธี RT – PCR ที่ รพ.เสริมงาม ผลพบเชื้อโควิด-19 รถรพ.เสริมงามมารับเข้ารับการรักษาที่ รพ.เวชชารักษ์ (ไม่มีประวัติได้รับวัคซีนโควิด-19)

 

 • ผู้ป่วยรายที่ 2011 เพศหญิง อายุ 6 ปี ภูมิลำเนา ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง อาชีพ นักเรียนโรงเรียนเสริมขวาวิทยา มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (LP1992) เนื่องจากโดยสารรถไปโรงเรียนคันเดียวกัน วันที่ 30 ก.ย. 64 ไปศาลาประชาคมบ้านแม่เลียงพัฒนา ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ผลเป็นลบ วันที่ 1 ต.ค. 64 ไปตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ.เสริมงาม ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 รถ รพ.เสริมงามมารับเพื่อเข้ารักษาที่ รพ.เสริมงาม

 

 • ผู้ป่วยรายที่ 20 12 เพศชาย อายุ 65 ปี ภูมิลำเนา ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด (LP1998) วันที่ 1 ต.ค. 64 ทราบว่าหลานติดเชื้อโควิด-19 (LP1998) จึงไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่รพ.เกาะคา วันที่ 2 ต.ค. 64 ทราบผลตรวจ RT-PCR พบเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษาที่ รพ.ลำปาง (ประวัติได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม)

 

 • ผู้ป่วยรายที่ 2013 เพศชาย อายุ 28 ปี ภูมิลำเนา ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด (LP1980 และ LP1998) วันที่ 1 ต.ค. 64 ทราบว่าเพื่อนสนิทติดเชื้อโควิด-19 (LP1998) จึงไปขอรับการตรวจหาเชื้อโควิค-19 ที่ รพ.เกาะคาพร้อมภรรยา ตรวจเสร็จกลับบ้านไปกักตัวแยกห้อง โดยอยู่กับภรรยา 2 คน วันที่ 2 ต.ค. 64 ได้รับแจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิค -19 รถ รพ.เกาะคามารับเพื่อเข้ารับการรักษาที่รพ.ลำปาง ไม่มีประวัติได้รับวัคซีนโควิด-19

 

 • ผู้ป่วยรายที่ 2022 เพศหญิง อายุ 16 ปี ภูมิลำเนา ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง อาชีพนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (เรียนออนไลน์) มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด (LP1997) วันที่ 26 ก.ย. 64 เริ่มมีไข้ ไอ ปวดเมื่อย วันที่ 30 ก.ย. 64 ทราบผลตรวจของแม่พบเชื้อโควิด-19 วันที่ 2 ๓.ค. 64 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.ต้นธงชัย เข้ามาตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ที่บ้าน และได้รับแจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 รถรพ.ลำปาง มารับเพื่อเข้ารับการรักษาที่ รพ.ลำปาง

 

 • ผู้ป่วยรายที่ 2024 เพศหญิง อายุ 26 ปี ภูมิลำเนา ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง อาชีพ รับจ้างพนักงานร้าน Mr. DIV ชั้น 2 ห้างเสรีสรรพสินค้า มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 2 ต.ค.64 ทราบว่ายายติดเชื้อโควิด-19 จึงเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ.ลำปาง ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.ลำปาง

เนื่องจากผู้ป่วยที่ติดต่อเข้ารับการรักษาจากโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน ได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของจังหวัดลำปาง โดยเดินทางมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยไม่ได้แวะระหว่างทางในจังหวัดลำปาง แถลงการณ์ฉบับนี้จึงจะนำเสนอเฉพาะรายละเอียดไทม์ไลน์ของผู้ป่วยที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดลำปางเท่านั้น ตามเอกสารที่แนบท้าย สำหรับไทม์ไลน์ของผู้ป่วยที่ยังไม่ได้เผยแพร่ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค