ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ลำปาง เปิดไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2564

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราซการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดผยประวัติการเดินทางผู้ติดเชื้อโควิด 19 จังหวัดลำปาง ว่า วันนี้จังหวัดลำปาง พบ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 18 ราย รักษาหายเพิ่ม 7 ราย ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมรวม 2,044 ราย รักษาหายแล้ว 1,882 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 117 ราย เสียชีวิต 15 ราย ซึ่งรายละเอียดประวัติการเดินทางผู้ติดเชื้อโควิด 19 โดยสรุปมื ตังนี้

 

 

 • ผู้ป่วยรายที่ 1970 เพศชาย อายุ 24 ปี สัญชาติเมียนมาร์ พักอยู่ที่ ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง อาชีพ รับจ้างงานก่อสร้าง วันที่ 29 กันยายน 2564 มีอาการไข้ ปวดเมื่อยตามตัว ไปตรวจรักษาที่ โรงพยาบาลแวนแชนวูตต์ ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK ผลตรวจเป็นบวก และได้รับการส่งตรวจแบบ RT-PCR ผลตรวจยืนยันผลพบเชื้อโควิด-19 รถพยาบาลมารับเพื่อเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลลำปาง (ไม่มีประวัติการรับวัคชีนโควิด-19)

 

 • ผู้ป่วยรายที่ 1972 เพศหญิง อายุ 46 ปี สัญชาติเมียนมาร์ พักอยู่ที่ ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง อาชีพ รับจ้างก่อสร้าง วันที่ 29 กันยายน 2564 ลูกชายมีไข้ปวดเมื่อยตามร่างกาย จึงไปส่งลูกชายตรวจที่โรงพยาบาลแวนแซนต์วูร์ต พร้อมกับสามี โตยรถยนต์ส่วนตัว ด้รับการตรวจ ATK ผลตรวจเป็นบวก ทั้ง 3 คน และได้ตรวจยื่นขันหาเชื้อโตยวิธี RT-PCR ผลตรวจพบเชื้อโควิต-19 ทั้ง 3 คน รถโรงพยาบาลลำปางรับไปรักษาที่โรงพยาลลำปาง (ไม่มีประวัติการรับวัคซีนโควิด-19)

 

 • ผู้ป่วยรายที่ 1973 เพศชาย อายุ 39 ปี สัญชาติเมียนมาร์ พักอยู่ที่ ตำบลบ่อแย้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง อาชีพ รับจ้างงานก่อสร้าง วันที่ 29 กันยายน 2564 ลูกชายมีไข้ ปวดเมื่อย จึงพาลูกชายไปตรวจที่ โรงพยาบาลแวนแชนต์วูร์ต พร้อมกับภรรยา ได้รับการตรวจ ATK ผลตรวจเป็นบวก ทั้ง 3 คน และได้ตรวจยืนยันหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 ทั้ง 3 คน รถโรงพยาบาลลำปางรับไปรักษาที่โรงพยาสลำปาง (ไม่มีประวัติการรับวัคชีนโควิด-19)

 

 • ผู้ป่วยรายที่ 2009 เพศหญิง อายุ 9 ปี ภูมิลำเนา ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัตลำปาง อาชีพ นักเรียน โรงเรียนเสริมขวาวิทยา มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (LP1992) โดยสารรถไปโรงเรียนคันเดียวกัน วันที่ 30 กันยายน 2564 ไปตรวจคัดกรองโควิต-19 โตยวิธี ATK ที่ศาลาประชาคมบ้านแม่เลียงพัฒนา ผลตรวจเป็นลบ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ไปตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ.เสริมงาม ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 รถพยาบาลมารับเข้ารับการักษาที่โรงพยาบาลเถิน

 

 • ผู้ป่วยรายที่ 2016 เพศชาย อายุ 3 ปี ภูมิลำเนา ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 (LP1961) วันที่ 25 กันยายน 2564 เดินทางไปร่วมงานศพที่ จ.กาญจนบุรี เดินทางโตยรถยนต์ส่วนตัวกับยาย (LP 1961) พ่อ และแม่ วันที่ 26 กันยายน 2564 เตินทางกลับ จ.ลำปาง วันที่ 27 กันยายน 2564 พ่อกับแม่ พามาตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่หน่วยตรวจเชิงรุก ATK ที่หมู่บ้าน ผลตรวจเป็นลบ วันที่ 28-30 กันยายน 2564 กักตัวอยู่บ้านทั้งครอบครัว (พ่อ แม่ ลูก) วันที่ 29 กันยายน 2564 ทราบผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ของยาย พบติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 มีอาการไข้ วันที่ 2 ตุลาคม 2564 เตินทางมารับกรตรวจหาเชื้อโควิต-19 ที่ โรงพยาบาลห้างฉัตร พร้อมกับพ่อแมโดยรถยนต์ส่วนตัว วันที่ 3 ตุลาคม 2564 ทราบผลตรวจ พบเชื้อโควิด-19 พ่อกับแม่มาส่งโดยรถยนต์ส่วนตัว เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลห้างฉัตร

 

 • ผู้ป่วยรายที่ 20 17 เพศชาย อายุ 56 ปี ภูมิลำเนา ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง พักอยู่ที่ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อาชีพ ข้าราชการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปางวันที่ 25 กันยายน 2564 ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ โรงพยาบาลเกาะคา เนื่องจากเพื่อนร่วมงานติดเชื้อโควิต-19 ผลตรวจไม่พบเชื้อ จึงกักตัวที่บ้านพักสำนักงานๆ วันที่ 2 ตุลาคม 2564 ไปตรวจหาเชื้อโควิต-19 รอบ 2 ที่โรงพยาบาลเกาะคา ทราบผลตรวจพบเชื้อ และรถ โรงพยาบาลเกาะคา รับไปรักษาตัวที่ โรงพยาบาลลำปาง(ไม่มีประวัติการรับวัคนป้องกันโควิต-19)

 

 • ผู้ป่วยรายที่ 2020 เพศหญิง อายุ 29 ปี ภูมิลำเนา ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง พักอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี อาชีพ แม่บ้าน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เดินทางกลับจังหวัดสำปางโตยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมกับครอบครัว 4 คน ระหว่างเดินทางเริ่มมีอาการปวดศีรษะ มีไข้ ซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิต-19 แบบ ATK ผลเป็นบวก เดินทางถึงและกักตัวในบ้านสวน ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ วันที่ 2 ตุลาคม 2564 เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวไปตรวจ ที่ โรงพยาบาลแม่ทะ ผลยืนยันพบเชื้อ รถ โรงพยาบาลแม่ทะมารับที่สถานที่กักตัวและเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลแม่ทะ (ไม่มีประวัติรับวัคนโควิต-19)

 

 • ผู้ป่วยรายที่ 2021 เพศหญิง อายุ 65 ปี ภูมิลำเนา ตำบลเวียงเหนือ อำเภอมือง จังหวัดลำปาง อาชีพเจ้าของร้านนวด มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน (LP1997) วันที่ 29 กันยายน 2564 เริ่มมีอาการระคายคอ และปวดศีรษะ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ตรวจ ATK ที่คลินิกเอกชน ผลเป็นบวก วันที่ 2 ตุลาคม 2564 ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ โรงพยาบาลลำปาง ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษา ที่ โรงพยาบาลลำปาง (ไม่มีประวัติได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19)

 

 • ผู้ป่วยรายที่ 2025 เพหญิง อายุ 63 ปี ภูมิลำเนา ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง มีประวัติสัมผัสพี่สาวผู้ป่วยยืนยัน (LP2021) วันที่ 2 ตุลาคม 2564 พี่สาว ไปตรวจหาเชื้อโควิต-19 ที่โรงพยาบาลลำปาง ตรวจแบบ RT-PCR ผลพบเชื้อ ลูกสาวจึงพาไปตรวจที่โรงพยาบาลลำปาง และผลยืนยันพบเชื้อ รถพยาบาลมารับเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลลำปาง (ไม่มีประวัติรับวัคซีนโควิต-19)

 

 • ผู้ป่วยรายที่ 2027 เพศหญิง อายุ 35 ปี ภูมิลำเนา ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปางอาชีพ เกษตรกรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เริ่มมีน้ำมูก วันที่ 3 ตุลาคม 2564 มีผู้ติดเชื้อโควิด-1 9 ในหมู่บ้านจึงไปตรวจคัดกรองเชิงรุกโควิด-19 โตยวิธี ATK ที่ ศาลาประชาคมบ้านแม่เลียงพัฒนา กับสามี ลูกสาวคนเล็ก พ่อและแม่ ผลตรวจตนเอง ,แม่ และลูกสาวพบเชื้อโควิด-19 (ผลตรวจของสามีและพ่อไม่พบเชื้อ) เจ้าหน้าที่จึงส่งตรวจซ้ำหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR และได้รับแจ้งผลการตรวจพบเชื้อโควิต-19 รถพยาบาลมารับเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่ทะ (ประวัติได้รับวัคนป้องกันโควิต-19 เข็มที่ 1)

 

 • ผู้ป่วยรายที่ 2029 เพศหญิง อายุ 2 ปี ภูมิลำเนา ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง วันที่ 3 ตุลาคม 2564 พบมีผู้ติดเชื้อโควิต-19 ในหมู่บ้านจึงไปรับการตรวจคัตกรองเชิงรุกโควิต-19 โดยวิธี ATK ที่ศาลาประชาคมบ้านแม่เสียงพัฒนา พร้อมครอบครัว ผลตรวจเบื้องตันพบว่ ตนเอง, มารดาและยายพบติดเชื้อ(ผลตรวจของบิดาและตาไม่ติดเชื้อ) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจึงส่งตรวจซ้ำหาเซื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ผลตรวจพบเชื้อโควิต-19 และรถพยาบาลมารับเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่ทะ (ไม่ใด้รับวัคนป้องกันโควิต-19)

เนื่องจากผู้ป่วยที่ติดต่อเข้ารับการรักษาจากโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน ได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของจังหวัดลำปาง โตยเดินทางมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยไม่ได้แวะระหว่างทางในจังหวัดลำปาง แถลงการณ์จบับขี้จึงจะนำเสนอเฉพาะรายละเอียดไหม่ไลน์ของผู้ป่วยที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ต่าง1 ในจังหวัดลำปางเท่านั้น ตามเอกสารที่แนบท้าย สำหรับไทม์ไลน์ของผู้ป่วยที่ยังไม่ได้เผยแพร่ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค

ทั้งนี้ ขอแก้ไข Time Line ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 รายที่ 2011 เพศ หญิง อายุ 6 ปี ของจังหวัดลำปาง ตามที่ได้เปิดเผยรายละเอียด Time Line ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 รายนี้ ซึ่งรายละเอียดแจ้งว่า ผู้ป่วยเรียนที่ โรงเรียนเสริมงามวิทยา แต่มีความความคลาดเคลื่อน ของข้อมูล จึงขอแก้ไข ผู้ป่วยเรียนที่ โรงเรียนเสริมขวาวิทยา