ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ลำปาง เปิดไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2564

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยประวัติการเดินทางผู้ติดเชื้อโควิด 19 จังหวัดลำปาง ว่าวันนี้จังหวัดลำปาง พบ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 26 ราย รักษาหายเพิ่ม 4 ราย ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมรวม 2,070 ราย รักษาหายแล้ว 1,886 ราย อยู่ ระหว่างการรักษา 169 ราย เสียชีวิต 15 ราย ซึ่งรายละเอียดประวัติการเดินทางผู้ติดเชื้อโควิด 19 โดย

 

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1996 เพศชาย อายุ 39 ปี สัญชาติ พม่า ที่อยู่ ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง วันที่ 29 กันยายน 2564 ทราบว่าสมาชิกในบ้าน ตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK ผลตรวจเป็นบวก จึงไปตรวจหาเชื้อที่ รพ.สต.ท่าขัว และผลตรวจไม่พบเชื้อ แต่สมาชิกในบ้าน 7 คน พบเชื้อ วันที่30 กันยายน 2564 ไปตรวจหาเชื้อโควิด 19 ครั้งที่ 2 ที่รพ.สต.ท่าขัว และผลตรวจพบเชื้อ วันที่ 2 ตุลาคม 2564 รถโรงพยาบาลมารับเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลำปาง (ไม่มีประวัติการได้รับวัคซีนโควิด-19)

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 2005 เพศชาย อายุ 42 ปี ภูมิลำเนา ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง อาชีพ ทำนา มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 วันที่ 30 กันยายน 2564 เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านแม่เสียงพัฒนา โดยขี่รถจักรยานยนต์ไปคนเดียว ผลตรวจเป็นลบ วันที่ 2 ตุลาคม 2564 เพื่อน (LP 2007) ที่ไปอยู่เวรด่านด้วยกัน ตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่3 ตุลาคม 2564 เพื่อน (LP 2027) ที่ไปทำนา และร่วมวงดื่มสุราด้วยกัน ตรวจหาเชื้อโควิด-19 วิธี ATK ผลเป็นบวก จึงเดินทางไปตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT -PCR ที่ศาลาประชมคมหมู่บ้าน บ้านแม่เลียงพัฒนา ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 4 ตุลาคม 2564 รถโรงพยาบาลเสริมงามมารับเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเถิน (ประวัติได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม)

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 2014 เพศชาย อายุ 12 ปี ภูมิลำเนา ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 1909 วันที่ 24 กันยายน 2564 แม่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 จึงไปตรวจหาเชื้อโควิด 19 พร้อมกับยาย ที่โรงพยาบาลเกาะคา และผลตรวจไม่พบเชื้อ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 2 ที่โรงพยาบาห้างฉัตร ผลตรวจพบเชื้อ รถพยาบาลมารับเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเวชชารักษ์

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 2015 เพศหญิง อายุ 32 ปี ภูมิลำเนา ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง วันที่ 25 กันยายน 2564 ทราบว่า พี่ชายติดโควิด-19 จึงเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 26 กันยายน 2564 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลห้างฉัตร ผลตรวจไม่พบเชื้อ วันที่ 1 ตุลาคม 64 ตรวจหาเชื้อโควิด- 19 ครั้งที่ 2 วิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลห้างฉัตร ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 2 ตุลาคม 2564 เดินทางเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลแม่เมาะ

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 2018 เพศชาย อายุ 39 ปี ภูมิลำเนา ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทราบผลตรวจของแฟนน้องชาย พบเชื้อโควิด-19 จึงตรวจเบื้องตัน (ATK) ด้วยตนเอง ผลตรวจเป็นบวก วันที่ 2 ตุลาคม 2564 เดินทางไปรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ โรงพยาบาลแม่พริก ผลตรวจพบติดเชื้อและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเถิน (ประวัติได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม)

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 2030 เพศหญิง อายุ 10 ปี ภูมิลำเนา ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง อาชีพ นักเรียนโรงเรียนเสริมขวาวิทยา มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดเพื่อนผู้ป่วยโควิด -19 (LP2009) วันที่ 30 กันยายน 2564 เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ATK ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ผลเป็นลบ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เดินทางโดยรถตู้พร้อมเพื่อน 27 คนไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.เสริมงาม ผลยืนยันไม่พบเชื้อ วันที่ 3 ตุลาคม 2564 ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ผลการตรวจผลยืนยันพบเชื้อ วันที่ 4 ตุลาคม 2564 รถโรงพยาบาลมารับที่บ้านและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเถิน

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 2031 เพศชาย อายุ 41 ปี ภูมิลำเนา ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง อาชีพพนักงานขับรถส่งของ วันที่ 29 กันยายน 2564 เริ่มมีอาการคัดจมูก วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ไปรับบริการตรวจที่ รพ.สต.บ้านพร้าว วันที่ 2 ตุลาคม 2564 ช่วงดีกมีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น ไข้ เจ็บคอ ไอ จึงไปตรวจที่โรงพยาบาลงาวคนเดียว แพทย์นัดให้มาตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2564 จึงไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลงาว ผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 4 ตุลาคม 2564 รถ รพ.งาว มารับเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลงาว (ประวัติได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1)

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 2032 เพศหญิง อายุ 63 ปี ภูมิลำเนา ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง อาชีพเกษตรกร ประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน วันที่ 3 ตุลาคม 2564 ทราบว่าบุตรชายตรวจพบเชื้อโควิด-19 (LP2031) วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 ที่โรงพยาบาลงาว พร้อมกับสามี ผลพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 5 ตุลาคม 2564 รถโรงพยาบาลมารับเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลงาว (ไม่มีประวัติรับวัคซีนโควิด-19)

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 2033 เพศชาย อายุ 77 ปี ภูมิลำเนา ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 วันที่ 4 ตุลาคม 2564 รับการตรจหาเชื้อโควิด-19 โดยตรวจ ATK ให้ผลเป็นบวก ผล x-ray ปอด มีฝ้าขาว และเข้ารับการรักษาตัว ที่โรงพยาบาลงาว ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (ไม่มีประวัติรับวัคซีนโควิด-19)

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 2044 เพศชาย อายุ 2 ปี ภูมิลำเนา ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน (LP2027,LP2028,L P2029,LP 2030) วันที่ 3 ตุลาคม 2564 เพื่อนของพี่สาว (LP 2030) ติดเชื้อโควิด-19 จึงไปตรวจโควิด-19 โดยวิธี ATK ที่ศาลาประจำหมู่บ้านบ้านแม่เสียงไม่พบเชื้อโควิด-19 วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ไปตรวจ RT-PCR ที่ศาลาประจำหมู่บ้านบ้านแม่เลียง ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 5 ตุลาคม 2564 รถโรงพยาบาลรับเข้ารับการรักษาที่ รพ.เถิน

 

เนื่องจากผู้ป่วยที่ติดต่อเข้ารับการรักษาจากโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน ได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของจังหวัดลำปาง โดยเดินทางมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยไม่ได้แวะระหว่างทางในจังหวัดลำปาง แถลงการณ์ฉบับนี้จึงจะนำเสนอเฉพาะรายละเอียดไทม์ไลน์ของผู้ป่วยที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดลำปางเท่านั้น ตามเอกสารที่แนบ ท้าย สำหรับไทม์ไลน์ของผู้ป่วยที่ยังไม่ได้เผยแพร่ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค