ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ลำปาง เปิดไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2564

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายสิธิชัย จินตาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยประวัติการเดินทางผู้ติดเชื้อโควิด 19 จังหวัดลำปาง ว่า วันนี้จังหวัดลำปาง พบ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 18 ราย รักษาหายเพิ่ม 14 ราย ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสม รวม 2,088 ราย รักษาหายแล้ว 1,900 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 173 ราย เสียชีวิต 15 ราย ซึ่งรายละเอียดประวัติการเดินทางผู้ติดเชื้อโควิด 19โดยสรุปมี ดังนี้

 

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1971 เพศหญิง อายุ 27 ปี สัญชาติ เมียนมาร์ พักอยู่ที่ ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง อาชีพ รับจ้างก่อสร้าง วันที่ 29 กันยายน 2564 ทราบว่าเพื่อนร่วมงานด้วยกัน มีไข้ปวดเมื่อยตามตัว ไปตรวจที่ รพ.แวนแซนต์วูร์ด ได้รับการตรวจแบบ ATK ผลตรวจพบเชื้อ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนัดตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR ซ้ำ ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 รถโรงพยาบาลลำปาง มารับเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลลำปาง (ไม่มีประวัติการรับวัคซีนโควิด-19)

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1974 เพศหญิง อายุ 23 ปี สัญชาติเมียนมาร์ พักอยู่ที่ ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง วันที่ 29 กันยายน 2564 ทราบว่าคนงานด้วยกันป่วย มีไช้ปวดเมื่อยตามตัว และไปรับการรักษาที่ รพ.แวนแซนต์วูร์ด (LP1970, LP1972,LP1973) ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 วิธี ATK ผลบวกทั้ง 3 คน ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ออกคัดกรองเชิงรุกในชุมชน แบบ ATK ผลตรวจเป็นบวก จึงส่งตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR และผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 รถรงพยาบาลลำปาง มารับเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลลำปาง (ไม่มีประวัติการรับวัคซีนโควิด-19)

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1975 เพศชาย อายุ 27 ปี สัญชาติเมียนมาร์ พักอยู่ที่ ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง อาชีพ รับจ้างก่อสร้าง มีประวัติสัมผัสเพื่อนร่วมงานป่วยโควิด-19 วันที่ 29 กันยายน 2564 ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ออกคัดกรองเชิงรุกในชุมชน ผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด-19 รถพยาบาลมารับเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลลำปาง(ไม่มีประวัติการรับวัคซีนโควิด-19)

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 1976 เพศชาย อายุ 3 ปี สัญชาติเมียนมาร์ พักอยู่ที่ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 วันที่ 29 กันยายน 2564 ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ออกคัดกรองเชิงรุกในชุมชน แบบ ATK ผลเป็นบวก จึงส่งตรวจหาเชื้อยืนยันผลโดยวิธี RT-PCR ผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด-19 รถพยาบาลรับไปรักษาที่ โรงพยาบาลลำปางลำปาง

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 2035 เพศหญิง อายุ 56 ปี ภูมิลำเนา ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง อาชีพ เกษตรกรรม วันที่ 27 กันยายน 2564 เริ่มมีอาการปวดตามร่างกาย ไอเล็กน้อย วันที่ 3 ตุลาคม 2564 ทราบผลตรวจของเพื่อนบ้าน (LP-2031) ที่ไปร่วมถางหญ้าที่สวนสักด้วยกันพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 4 ตุลาคม 2564 จึงไปตรวจที่โรงพยาบาลงาว โดยรถยนต์ส่วนตัวกับสามีและเพื่อนบ้าน รวม 7 คน ผลการตรวจของตนเอง และสามีพบเชื้อโควิต-19 วันที่ 5 ตุลาคม 2564 รถโรงพยาบาลงาว มารับเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลงาว (ไม่มีประวัติได้รับวัคซีนโควิด-19)

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 2036 เพศหญิง อายุ 52 ปี ภูมิลำเนา ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง อาชีพ รับจ้าง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เริ่มมีอาการไข้ น้ำมูกใส หนาวสั่น วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 วิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลงาวพร้อมสามีและเพื่อน รวม 7 คน โดยรถยนต์ส่วนตัวของเพื่อน ผลตรวจของตนเองและสามี พบเชื้อโควิด-19 วันที่ 5 ตุลาคม 2564 รถโรงพยาบาลงาว มารับเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลงาว(ไม่มีประวัติการรับวัคซีนโควิด-19)

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 2040 เพศหญิง อายุ 38 ปี ภูมิลำเนา ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง อาชีพ พนักงานธนาคาร วันที่ 2 ตุลาคม 2564 เดินทางจากกรุงเทพฯไปจังหวัดเชียงราย โดยเครื่องบิน Air Asia ครอบครัวไปรับที่สนามบินเชียงราย และไปส่งน้องสะใภ้ที่โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย วันที่ 3 ตุลาคม 2564 เดินทางกลับจังหวัดลำปางระหว่างทราบแฟนตรวจพบเชื้อโควิด-19 แวะซื้อชุดตรวจแบบ ATK กลับไปตรวจหาเชื้อด้วยตนเองที่บ้าน ผลเป็นบวก วันที่ 4 กันยายน 2564 ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลงาว และผลตรวจพบเชื้อ วันที่ 5 ตุลาคม 2564 รถพยาบาลมารับเพื่อเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลงาว (ประวัติได้รับวัคขืนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็ม)

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 2060 เพศหญิง อายุ 36 ปี ภูมิลำเนา ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง อาชีพ ค้าขาย มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 วันที่ 27 กันยายน 64 ทราบว่าแฟนตรวจพบเชื้อโควิด 19 วันที่ 28 กันยายน 2564 ไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลเสริมงาม ผลไม่พบเชื้อ กักตัวที่บ้าน วันที่ 2 ตุลาคม 2564 ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 2 ผลไม่พบเชื้อ วันที่ 5 ตุลาคม 64 ไปตรวจหาเชื้อ ครั้งที่ 3 ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 6 ตุลาคม 2564 รถโรงพยาบาลเสริมงาม มารับเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเวซซารักษ์ ลำปาง (ไม่มีประวัติรับวัคซีนป้องกันโควิด-19)

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 2068 เพศชาย อายุ 63 ปี ภูมิลำเนา ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง อาชีพ เกษตรกร ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (LP2031) วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เพื่อนร่วมงานที่ไร่ข้าวโพดตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลงาว พร้อมกับภรรยาและผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 6 ตุลาคม 2564 รถโรงพยาบาลมารับเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลงาว (ไม่มีประวัติการได้รับวัคซีน-19)

 

  • ผู้ป่วยรายที่ 2069 เพศหญิง อายุ 58 ปี ภูมิลำเนา ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง อาชีพ เกษตรกร ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (LP2031) วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เพื่อนร่วมงานที่ไร่ข้าวโพด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลงาว พร้อมกับสามี และผลการตรวจพบเชื้อโควิต-19 วันที่ 6 ตุลาคม 2564 รถโรงพยาบาลมารับเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลงาว (ไม่มีประวัติการได้รับวัคชีนโควิด-19)

เนื่องจากผู้ป่วยที่ติดต่อเข้ารับการรักษาจากโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน ได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของจังหวัดลำปาง โดยเดินทางมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยไม่ได้แวะระหว่างทางในจังหวัดลำปาง แถลงการณ์ฉบับนี้จึงจะนำเสนอเฉพาะรายละเอียดไทม์ไลน์ของผู้ป่วยที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดลำปางเท่านั้น ตามเอกสารที่แนบท้าย สำหรับไทม์ไลน์ของผู้ป่วยที่ยังไม่ได้เผยแพร่ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค