17-26 ธ.ค. 64 ลำปางเตรียมจัดงานฤดูหนาวฯ กระจายรายได้ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัด นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อปท. และภาคเอกชน ดำเนินการประชุมการจัดงานฤดูหนาวฯ ประจำปี 2565 ซึ่งที่ประชุมมีแนวทางการจัดงานฯ โดยกำหนดในวันที่ 17 – 26 ธ.ค. 2564 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

 

 

โดยได้มีการเตรียมความพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ขับเคลื่อนกิจกรรม/ภารกิจงานในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิท -19 การรักษาความสงบเรียบร้อย การแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดีนครลำปาง เป็นต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในจังหวัด หรือกระจายรายได้สู่ชุมชน