ลำปางเจอพายุพัดกระหน่ำ พบความเสียหาย 4 อำเภอ เร่งสำรวจให้การช่วยเหลือเบื้องต้น

วันที่ 29 มีนาคม 2565 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง รายงานเหตุวาตภัยในพื้นที่หลังจากเมื่อเวลาประมาณ 21.30 น. ของวันที่ 28 มีนาคม 2565 ได้เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ส่งผลทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเบื้องต้น 4 อำเภอ 7 ตำบล 11 หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย ได้แก่ อำเภอเมืองลำปาง 3 ตำบล 7 หมู่บ้าน ได้แก่
-ต.บ่อแฮ้ว (หมู่ 4) , ต.บ้านเสด็จ (หมู่ 5, หมู่ 8, หมู่ 9, หมู่ 10, หมู่ 11) ต.ทุ่งฝาย (หมู่ 6) อำเภอเสริมงาม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน 30 หลังคาเรือน ได้แก่ ต.เสริมกลาง (หมู่ 1) 22 หลังคาเรือน  ต.เสริมขวา (หมู่ 6) 8 หลังคาเรือน อำเภอเถิน 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน ได้แก่ ต.แม่ถอด (หมู่ 3 และหมู่ 13) ความเสียหายอยู่ระหว่างสำรวจ อำเภอแจ้ห่ม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ได้แก่ ต.ทุ่งผึ้ง (หมู่ 1) ความเสียหายอยู่ระหว่างสำรวจ โดย สำนักงาน ปภ.จ.ลำปาง สำนักงาน ปภ.จ.ลำปางสาขาเถิน และสาขาวังเหนือร่วมกับอำเภอ ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือแล้ว