ราชมงคลล้านนาลำปาง !! นำนักศึกษาทำกิจกรรมดำนา…ปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ

เมื่อเวลา 15.00 น. เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ที่บริเวณแปลงนาสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ลำปาง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีฯ พร้อมกับคณะ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และนักเรียนจาก รร.บุญวาทย์วิทยาลัยลำปาง จำนวนกว่า 1,000 คน ได้ร่วมกันดำนาปลูกข้าวจำนวน 22 แปลง ในกิจกรรม “ราชมงคลร่วมใจ สานสายใย ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม”

โดยก่อนจะลงมือปลูกข้าวได้ทำพิธีกรรมทางศาสนาตามประเพณีท้องถิ่นคือทาง พิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ และพิธีสู่ขวัญ จากนั้นได้ทำพิธีแฮกนา หรือแรกนา ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ทำก่อนจะเริ่มทำนาในการบวงสรวงหรือบูชาเทพยดาที่คุ้มครองการทำนาคือ ท้าวจตุโลกบาล แม่โพสพ และแม่ธรณี เพื่อให้เกิดสิริมงคลดังกล่าว ก่อนคณะผู้บริหารได้ร่วมกันปลูกข้าว 9 กอเพื่อปลูกเอาฤกษ์ในการดำนำครั้งแรกตามประเพณีท้องถิ่น

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ตระหนักในคุณค่าของข้าว ที่ผูกพันกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยมาอย่างยาวนาน โดยการน้อมนำเอาพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางโดยผ่านกิจกรรมเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง การดำนาปลูกข้าวในครั้งนี้เป็นเดือนสิงหาคมซึ่งถือว่าเป็นเดือนวันแม่แห่งชาติเป็นช่วงเวลาฝนตกชุกต้นข้าวก็จะงอกงามบริบูรณ์ และจะไปเติบโตเต็มที่เข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวพอดีในวันพ่อแห่งชาติเดือนธันวาคม

สำหรับข้าวที่ปลูกในครั้งนี้เป็นข้าวพันธุ์ “ข้าวก่ำราชมงคลล้านนา” ซึ่งถือว่าเป็นพันธุ์ข้าวที่ทางมหาวิทยาลัยได้วิจัยคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาใหม่ ซึ่งนักเรียนและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างก็ช่วยกันดำนาปลูกข้าวจนเสร็จทุกแปลงกันอย่างคึกคักอีกด้วย

สำนักข่าวลำปาง 13