สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) มอบเกียรติบัตร นศ.ผ่านการประเมิน 174 คน

วันที่ 25 กันยายน 2560 ที่หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ดร.พินิจ จันทรสุรินทร์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานพลังประชารัฐยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา และพิธีมอบใบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ประจำปี 2560 สาขาบริการยานยนต์ ซึ่งเป็นนักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาลำปางจำนวน 6 สถานศึกษาจำนวน 174 คน โดยมี นาวาตรีหญิงกิตติยา เอ็ฟฟานส์ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และผู้บริหารสถานศึกษาต่างๆเข้าร่วมงานดังกล่าว

โดย นางธีลาพร คงฉิม ผอ.วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ได้กล่าวว่าวิทยาลัยการอาชีพเกาะคาถือว่าเป็น “สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ” (Excellent Model School) แห่งเดียวในภาคเหนือ ที่ได้ร่วมกับ บริษัท ฮอนด้า ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเสริมความเข้มข้นในการเรียนสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ พร้อมเปลี่ยนสถานประกอบการเป็นโรงเรียนให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ผ่านการปฏิบัติงานจริง อีกทั้งยังเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานและรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผลักดันระบบคุณวุฒิวิชาชีพในประเทศไทยให้มีมาตรฐานสากลอีกด้วย

สำนักข่าวลำปาง 13