นศ.ราชมงคลฯลำปาง สร้างเครื่องเจาะรูหมวกคาวบอยมอบให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

เมื่อเร็วๆนี้ ภายในอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้มีการสาธิตการใช้เครื่องเจาะชิ้นส่วนหมวกคาวบอยแก่ผู้ประกอบการกลุ่มผู้ผลิตหมวกคาวบอยยางพารา ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง  โดยมีนางอัญชลี อินนวล ประธานกลุ่มผลิตหมวกคาวบอยบ้านแลง พร้อมทีมงานรับชมการสาธิตวิธีการใช้และบำรุงรักษาก่อนนำไปใช้จริงในสถานประกอบการ ซึ่งการออกแบบและพัฒนาในครั้งนี้เป็นหนึ่งในพันธกิจด้านการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ ภายใต้โครงการบริการวิชาการเพิ่มขีดความสามารถสถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรม และเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติอีกด้วย

อาจารย์พงศกร  สุรินทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการการออกแบบและพัฒนาเครื่องเจาะชิ้นส่วนหมวกคาวบอย เปิดเผยว่า สิ่งประดิษบ์ชิ้นนี้เป็นการบูรณาการงานบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน ในรายวิชาโครงงานเทคโนโลยีอุตสาหการ ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ โดยเป็นผลงานของนายธวัชชัย ยวนใจ นายวิทวัส อุดดีวงค์ และนายสุทัศน์ ปานประยูร นักศึกษาหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง  ชั้นปีที่ 2 ซึ่งเกิดจากการลงพื้นที่ศึกษาปัญหาด้านการผลิตหมวกคาวบอย ในขั้นตอนการตัดชิ้นส่วนหมวกด้วยมีดคัตเตอร์พบว่ามีความสูญเสียจากการทำงานด้านเวลาอันส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่ม ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาโดยการออกแบบและสร้างเครื่องตัดชิ้นส่วนหมวกระบบไฮดรอลิกส์สำหรับนำมาใช้ในขั้นตอนดังกล่าว เพื่อลดขั้นตอนการวาดแบบลงบนแผ่นยางพาราและขั้นตอนการตัดสิ้นส่วนหมวกด้วยมีดคัตเตอร์ อีกทั้งเพิ่มผลผลิตในขั้นตอนการตัดชิ้นส่วนหมวกให้สูงขึ้นและมีคุณภาพต่อไป

ด้าน นายธวัชชัย ยวนใจ หนึ่งในนักศึกษาเจ้าของผลงานกล่าวว่า เครื่องเจาะชิ้นส่วนหมวกคาวบอยมีการออกแบบและสร้างให้รองรับระบบไฮดรอลิกส์ เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานของกลุ่ม โดยเครื่องนี้จะช่วยให้การทำงานในขั้นตอนการตอกเจาะรูมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานมากขึ้นแทนการเจาะด้วยมือ ภายในเวลา 30 วินาทีต่อชิ้นงาน  จากเดิมใช้เวลา 15-20 นาที การทำงานชองเครื่องประกอบด้วยตัวเครื่อง แบบแม่พิมพ์ด้วยวิธีกดด้วยระบบไฮดรอลิกส์ ส่วนปีกหมวก ส่วนตัวหมวก ส่วนฝาปิดด้านบน โดยใช้งานร่วมกับไฟ 220 โวลล์ควบคุมการทำงานผ่านคัทเอาท์ ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้สะดวก และประหยัดเวลามากขึ้น

อย่างไรก็ตาม นางอัญชลี  อินนวล ประธานกลุ่มผลิตหมวกคาวบอยบ้านแลง กล่าวว่า เครื่องเจาะชิ้นส่วนหมวกคาวบอยด้วยระบบไฮดรอลิกส์นี้ สามารถตอบโจทย์ด้านการผลิตของกลุ่มได้เป็นอย่างดี ช่วยประหยัดเวลาและต้นทุนการผลิตได้ถึง 10 บาทต่อชิ้นงาน นับเป็นสิ่งประดิษฐ์ผลงานนักศึกษาที่สามารถนำมาใช้งานได้จริงอีกด้วย

สำนักข่าวลำปาง 13