รองอธิบดีฯป่าไม้ลุยเยี่ยมบ้านโป่งน้ำร้อน อ.เสริมงาม เตรียมประกาศจัดตั้งป่าชุมชน

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2560 นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ กิตติธากรณ์ ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน และ นายยุทธชัย พยัคฆบุตร หน.ฐานปฏิบัติการไฟป่าที่ 7 (แม่เสริม) ได้เข้าเยี่ยมติดตามพื้นที่เตรียมการโครงการป่าชุมชมบ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ 1 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ซึ่งทางหมู่บ้านต้องการให้ชาวบ้านในหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและฟื้นฟูป่าในเขตป่าสงนแห่งชาติป่าแม่เสริมเพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำ แหล่งอาหาร ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งทางรองอธิบดีกรมป่าไม้ก็ได้เข้าตรวจเยี่ยมสภาพป่าโดยรอบเพื่อเตรียมการประกาศจัดตั้งเป็นป่าชุมชนต่อไป

จากนั้นรองอธิบดีกรมป่าไม้ได้เข้าเยี่ยมชมโป่งน้ำร้อน ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนแห่งที่ 3 ของ จ.ลำปางที่พบในขณะนี้ โดยลักษณะของโป่งน้ำร้อนแห่งนี้จะอยู่เชิงสะพานข้ามลำน้ำแม่เสริมซึ่งจะไหลผ่านตลอดทั้งปี กระแสน้ำพุร้อนและน้ำในลำห้วยไหลบรรจบกันก็จะเป็นกระแสน้ำอุ่นซึ่งเหมาะแก่การแช่น้ำแร่เป็นอย่างดี อีกทั้งบ่อน้ำแร่แห่งนี้ใช้เวลาต้มไข่เพียง 15 นาที่เท่านั้น ซึ่งทางหมู่บ้านก็ได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างบ่อน้ำแร่สำหรับแช่เท้าออนเซนไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย

ทั้งนี้นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ยังได้ร่วมพบปะพูดคุยกับชาวบ้านในหมู่บ้านเพื่อสอบถามความคิดเห็นในการจัดตั้งป่าชุมชนของหมู่บ้าน พร้อมทั้งได้ร่วมตีข้าวกับชาวนาที่กำลังนวดข้าวอยู่กลางทุ่งนา ซึ่งทางหมู่บ้านแห่งนี้มีประชากรประมาณ 130 ครัวเรือน ได้ดำเนินการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตาม “วิถีธรรมชาติ คนรักษ์ป่า ป่ารักษ์น้ำ” อีกด้วย

สำนักข่าวลำปาง 13