ชาวจังหวัดลำปางและนักท่องเที่ยวแห่ชมสะเปาลอยน้ำ”ล่องสะเปาจาวละกอน 60″

เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 3 พฤศจิกายน  2560 ที่บริเวณท่าน้ำบ้านสิงห์ชัย ถ.เลียบแม่น้ำวัง อ.เมือง จ.ลำปาง จังหวัดลำปาง และ เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง ได้จัดงาน ประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน” ประจำปี 2560 ซึ่งมีประชาชนชาวจังหวัดลำปางและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากให้ความสนใจชมการประกวดสะเปาลอยน้ำ ซึ่งถือเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่ยังคงอนุรักษ์ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีการลอยกระทงแบบล้านนาดั้งเดิมเอาไว้

 

โดยในปีนี้ได้มีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้ส่งสะเปาลอยน้ำเข้าประกวดจำนวนกว่า 10 ลำ โดยได้ประดับตกแต่งอย่างสวยงามสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมาก ซึ่งถือว่าเป็นมนต์เสน่ห์วัฒนธรรมแห่งสายน้ำวังที่ไหลผ่านหล่อเลี้ยงชาวลำปางมาอย่างช้านาน โดยทั้งนี้ที่บริเวณถนนหน้าวัดเชียงราย ยังได้มีการประดับตกแต่งโคมไฟล้านนาอย่างสวยงาม อีกทั้งมีการจัดจำหน่ายสินค้าของดีนครลำปางอีกด้วย

สำหรับการล่องสะเปานั้น เป็นประเพณีดั้งเดิมของจังหวัดลำปางซึ่งคล้ายกับประเพณีลอยกระทงของจังหวัดอื่นๆ ที่เป็นขอขมาพระแม่คงคา โดยล่องสะเปาเป็นภาษาพื้นเมือง หมายถึง การนำเรือสำเภาลอยไปตามลำน้ำ ส่วนคำว่า จาวละกอน นั้นก็หมายถึง ชาวลำปางนั่นเอง ซึ่งล่องสะเปา หรือ ไหลเรือสำเภาไฟในแบบโบราณตามตำนานชินกาลมาลีปกรณ์ ที่กล่าวถึงการลอยประทีปทางน้ำในสมัยหริภุญไชย โดยมีงานประเพณี ในวันเพ็ญเดือนขึ้น 15 ค่ำ ถึงแรม 1 ค่ำเดือน 12 หรือที่ทางภาคเหนือเรียกว่าเดือนยี่เป็งดังกล่าว

สำนักข่าวลำปาง 13