“ครูไอซ์” ปลื้มถูกคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติยศคนดีแทนคุณแผ่นดิน 2560

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ว่าที่ร้อยตรี คฑา ลีลายุทธ หัวหน้าสมาคมกู้ภัยวังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ได้รับมอบรางวัลเกียรติยศ “คนดีแทนคุณแผ่นดินปี 2560” 77 ต้นแบบคนดีสู่ 65 ล้านคนดีทั่วไทย โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้มอบ ณ ห้องบอลรูมศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งจัดโดยเครือเนชั่นกรุ๊ป และหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก เพื่อเชิดชูยกย่องและให้คุณค่าแก่บุคคลที่ประกอบคุณงามความดีแก่ประเทศชาติโดยซึ่งคัดเลือกจากทุกจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศไทย

สำหรับ ว่าที่ร้อยตรี คฑา ลีลายุทธ หรือ ครูไอซ์ หัวหน้าสมาคมกู้ภัยวังเหนือ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งชมรมอาสาสมัครกู้ภัยวังเหนือจังหวัดลำปางตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ก่อนจะจดทะเบียนเป็นสมาคมกู้ภัยวังเหนือ

โดยได้มีการรวบรวมเพื่อนๆและกลุ่มเยาวชนที่มีใจรักในการช่วยเหลือสังคมเพื่อรวมกลุ่มกันทำความดีเพื่อสังคมและแผ่นดินโดยการออกช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่างๆและเก็บศพผู้เสียชีวิตที่เกิดขึ้นในท้องถนน โดยถือคติที่ว่า “ทำดีได้ไม่ต้องอายใคร”

ทั้งนี้ยังเป็นครูผู้สอนเกี่ยวกับการสืบสานวัฒนธรรมสอนตีกลองปูจาและกองสะบัดไชย ฟันดาบ กระบี่กระบอง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของภาคเหนือให้กับน้องๆเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลวังเหนือและหมู่บ้านใกล้เคียงในช่วงเวลาว่างหลังเลิกเรียนทุกวันและสอนให้มีวิชาความรู้ติดตัวและสามารถนำไปพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้น

สำนักข่าวลำปาง 13