13-19 ธันวาคม กฟผ.แม่เมาะ เปิดรับสมัครพนักงานขับเครื่องจักรกลจำนวน 8 อัตรา

กฟผ.แม่เมาะ เปิดรับสมัครพนักงานขับเครื่องจักรกล จำนวน 8 อัตรา ได้แก่ 1.รถบรรทุกน้ำ  2.รถบรรทุกเทท้าย 3.รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ 4.รถเกลี่ยดิน 5.รถตักล้อยาง 6.รถบดล้อเหล็ก 7.รถขุดบุ้งกี๋ล้วง และ 8.รถปั้นจั่นล้อยางรถบรรทุกติดเครน

 

 

โดยผู้สมัครต้องอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันสมัคร  มีภูมิลำเนาในจังหวัดลำปางติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร  รวมถึงต้องมีใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 2 ขึ้นไป และใบอนุญาตฯ ยังไม่หมดอายุ โดยผู้สมัครในส่วนของรถปั้นจั่นล้อยางรถบรรทุกติดเครน ต้องมีประสบการณ์ขับรถไม่น้อยกว่า 2 ปี

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ได้ที่อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (ตึกแดง) สมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น ระหว่างวันที่ 13-19 ธันวาคม 2560 เฉพาะวันทำการ เวลา 08.00-15.30 น. โดย กฟผ.จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบในวันที่  26 ธันวาคม 2560 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง www.egat.co.th ซึ่งมีกำหนดทดสอบข้อเขียนในวันที่ 14 มกราคม 2561

สำนักข่าวลำปาง 13