อำเภอเถินย้ำทุกฝ่ายร่วมมือแก้ไขป้องกันไฟป่า เกรงจะกระทบการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ที่บริเวณทางเข้าอุทยานแห่งชาติแม่วะ ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง  นายภูดิท ศรีสะอาด นายอำเภอเถิน พร้อม นายชาคร ณ ลำปาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สาขาเถิน นายเดชอนันต์ คำสวน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วะ  นายประหยัด  จักรแก้ว หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแม่วะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ อบต.แม่วะ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านแม่วะหลวง ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ ได้ร่วมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2561 โดยได้ร่วมกันทำแนวกันไฟความกว้างกว่า 8 เมตร ระยะทาง 3 กิโลเมตร และสาธิตวิธีการดับไฟป่า

 

โดย นายภูดิท ศรีสะอาด นายอำเภอเถิน กล่าวว่าในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนทางทั้งภาครัฐและภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในห้วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน ของทุกปีมักเกิดไฟป่าขึ้นเป็นประจำ

อีกทั้งในปีที่ผ่านมาถือว่า อ.เถิน ได้เกิดมีไฟป่าเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดลำปาง จึงจำเป็นต้องเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่ อ.เถิน ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ แล้วยังส่งผลกระทบต่อด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วย

สำนักข่าวลำปาง 13