อำเภอเถินนำร่องทำบันทึกข้อตกลงป้องกันไฟป่าคุมเข้ม 8 ตำบล 95 หมู่บ้าน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ที่หอประชุมอำเภอเถิน จ.ลำปาง นายภูดิท ศรีสะอาด นายอำเภอเถิน ได้เป็นประธานในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันประจำปี 2561 ร่วมกับ นายเดชอนันต์ คำสวน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วะ นายประหยัด จักรแก้ว หัวหน้าควบคุมไฟป่าแม่วะ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เถิน เจ้าหน้าที่ทหาร พร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้านจาก 8 ตำบลจำนวน 95 หมู่บ้าน

โดยการทำบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้เป็นการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่โดยได้กำหนดมาตรการทั้งหมด 4 ข้อ ในการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

 

นอกจากนี้ทางอุทยานแห่งชาติแม่วะ ยังได้ออกประกาศห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วะ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 ประกอบไปด้วยพื้นที่ ต.แม่วะ ต.เถินบุรี ต.ล้อมแรด ต.แม่ปะ ต.แม่มอก ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง และ ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง

รวมถึงในเขต จ.ตาก ที่ ต.วังจันทร์ อ.สามเงา และ ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก ยกเว้นหากมีเหตุจำเป็นให้ประสานกับอุทยานเพื่อพิจารณาอนุญาต โดยหากฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายโทษปรับ 1,000 บาท ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหมอกควันไฟป่าในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วะ

สำนักข่าวลำปาง 13