จ.ลำปาง เจ้าภาพจัดการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมโรงแรมลำปางเวียงทอง นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายไพโรจน์  โล่ห์สุนทร นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง  และ นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส นายกสมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย และกรรมการการแข่งขัน ได้ร่วมกันแถลงข่าวและการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง

 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการเล่นกีฬาของผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้ผู้สูงวัยได้มีกิจกรรมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพเป็นกิจวัตรประจำวัน ตามนโยบายสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณการแข่งขันโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้การรับรองของ สหพันธ์กรีฑาผู้สูงอายุเอเชีย (AMA.)

(ภาพโดย สสส.)

สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ผู้เข้าแข่งขันจะมีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป โดยจะมีการแข่งขันกรีฑาหลากหลายชนิดประกอบด้วย การแข่งวิ่ง , การกระโดดค้ำ , ทุ่มน้ำหนัก , พุ่งแหลน , กระโดดไกล , กระโดดสูง ฯลฯ ซึ่งทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปางได้มีการเตรียมประชุมเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆเพื่อต้อนรับนักกีฬาจากทั่วประเทศจำนวนกว่า 1,000 คน และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง

สำนักข่าวลำปาง 13