13 มีนาคม “วันช้างไทย” สถาบันคชบาลฯจัดใหญ่ รักษ์ช้าง รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดินไทย

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561  ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายภพปภพ  ลรรพรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.ลำปาง ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องจากในวันนี้เป็นวันช้างไทย 13 มีนาคม โดยได้นำช้างจำนวน 9 เชือกได้ยืนเรียงแถว ก่อนที่พระสงฆ์จะเดินมารับสิ่งของใส่บาตร โดยช้างได้ใช้งวงจับวางใส่ในบาตรพระ จากนั้นพระสงฆ์ก็ได้เดินรับบิณฑบาตจากเจ้าหน้าที่ ควาญช้างของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ และผู้ที่มาร่วมงาน

 

โดยปีนี้ได้จัดงานขึ้นภายใต้ชื่อ “รักษ์ช้าง รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดินไทย” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนหวงแหน และรักษ์ช้างไทย ที่จำนวนประชากรช้างไทยได้ลดลงไปเรื่อยๆ ทั้งจากน้ำมือมนุษย์ และจากโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช้าง โดยในภาคเช้ามีพิธีทำบุญทางศาสนา พิธีบายศรีสู่ขวัญช้าง สืบชะตาช้าง การประกวดซุ้มอาหารช้างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน

จากนั้นก็ได้ร่วมกันเลี้ยงอาหารช้างที่วางอยู่ในขันโตกใบใหญ่ ซึ่งภายในมีทั้งผัก และผลไม้ เช่น กล้วย อ้อย แตงโม สับปะรด แตงกวา และข้าวโพด ท่ามกลางประชาชน และนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และต่างชาติ ที่เดินทางมายังศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยแห่งนี้ เพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆ และได้มาเยี่ยมช้าง เนื่องในวันช้างไทย ซึ่งวันนี้กิจกรรมปกติ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความสามารถของช้าง การแสดงช้างอาบน้ำ และการนั่งช้างชมธรรมชาติได้หยุด 1 วัน เนื่องจากเป็นวันช้างไทย

ด้าน นายภพปภพ  ลรรพรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.ลำปาง  กล่าวว่า ในการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริม และสร้างความตระหนกให้กับประชาชนได้หวงแหน และรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นสัตว์สำคัญประจำชาติไทย และปัจจุบันประชากรช้างก็ลดน้อยลงจากในอดีต ซึ่งปัจจุบันนี้ทั่วประเทศไทยมีช้างอยู่ประมาณ 8,000 เชือก ดังนั้น ทางสถาบันคชบาลแห่งชาติ จึงอยากวอนให้ประชาชนคนไทยได้ร่วมกันอนุรักษ์ช้างให้อยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยสืบไป

สำนักข่าวลำปาง 13