ททท.ลำปาง หวังดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติสู่เมืองรอง นำคณะ Travel Agent ลงพื้นที่

เมื่อเร็วๆ นี้ที่บริเวณวัดศรีรองเมือง อ.เมือง จ.ลำปาง นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง พร้อมด้วย นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ร่วมต้อนรับคณะ Travel Agent เชียงใหม่ จำนวน 40 ราย เพื่อเป็นการพบปะจับคู่ทางภาคธุรกิจกับภาคเอกชนในท้องถิ่น โดยได้นำเสนอความพร้อมของพื้นที่ในการจัดกิจกรรมต้อนรับแบบขันโตก ซึ่งวัดศรีรองเมืองมีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมแบบพม่าที่มีความสมบูรณ์แบบอีกวัดหนึ่งของลำปาง โดยเฉพาะ วิหารไม้สักที่มีหลังคาจั่วซ้อนกันเป็นชั้นๆ

 

ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่รับผิดชอบคือ จ.ลำปาง และ จ.ลำพูน ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประกาศให้เป็นเมืองรองทางการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ที่ต้องมาเยือนและสามารถเที่ยวได้ตลอดปี ภายใต้คอนเซป “แอ่วลำปาง ลำพูน ครั้งใหม่ไม่เหมือนเดิม”

อย่างไรก็ตามยังได้นำคณะ Travel Agent ลงพื้นที่เมืองต้องห้ามพลาดลำปางพลัสลำพูน เพื่อเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญต่างๆ โดยจะได้ผนวกกับแหล่งท่องเที่ยวของเมืองหลักคือ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวที่จะต้องมาให้ถึง และสร้างทางเลือกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมือหลักแล้วดึงให้นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวกระจายรายได้และขยายวันพักสูงเมืองรองดังกล่าว

ทั้งนี้ นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง เปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดเป็นครั้งปีที่ 2 แล้วซึ่งมีผลตอบรับเป็นอย่างดีและเห็นผลอย่างชัดเจนที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น และกลุ่มบริษัททัวร์ได้นำ จ.ลำปาง และ จ.ลำพูน บรรจุลงในโปรแกรมนำเที่ยวมากยิ่งขึ้น โดยหวังว่าในการนำ Travel Agent ลงพื้นที่ในครั้งนี้จะได้นำเอาแหล่งท่องเที่ยว วิถีชุมชน และความพร้อมของพื้นที่ และเส้นทางท่องเที่ยวกลับไปคิดและออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวให้เข้ากับตลาดเป้าหมายอีกด้วย

สำนักข่าวลำปาง 13