นักเรียนอนุบาลลำปาง สุดเจ๋งสอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 จำนวนกว่า 17 คน

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง นายสมยศ  ยะม่อนแก้ว รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และผู้ปกครอง ได้ร่วมยินดีกับนักเรียนของโรงเรียนจำนวน 101 คน ที่สอบ O-NET ได้คะแนนเป็นอันดับต้นๆของประเทศ สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและจังหวัดลำปาง

 

โดย นายสมยศ  ยะม่อนแก้ว รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เปิดเผยว่าในปีนี้ผลการสอบ O-NETของเด็กนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) มีนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนจำนวน 17 คนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 6 คน วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 11 คน และยังมีนักเรียนที่สอบได้คะแนนระหว่าง 90 – 99 คะแนนจำนวน 84 คน คือวิชาภาษาไทย 3 คน วิชาคณิตศาสตร์ 19 คน และวิชาภาษาอังกฤษจำนวน 62 คน และมีค่าคะแนนเฉลี่ย 52.45 ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา

โดยในปีนี้มีนักเรียนของโรงเรียนได้สอบ O-NET ได้คะแนนดีกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาแสดงถึงศักยภาพของโรงเรียนและอาจารย์ผู้สอนและเป็นที่น่าภาคภูมิใจของคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและของชาวจังหวัดลำปาง ซึ่งคาดว่าในปีนี้ผลการสอบ O-NET นักเรียนของโรงเรียนน่าจะติดอันดับต้นๆระดับประเทศที่มีนักเรียนสอบได้คะแนนที่ดีจำนวนมากและคาดว่าอาจจะเป็นที่หนึ่งหรือติดหนึ่งใน 5 ของภาคเหนืออีกด้วย

สำหรับการสอบ O-NET หรือ Ordinary National Educational Test  เป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

สำนักข่าวลำปาง 13