ชวนแต่งกายชุดพื้นเมืองเที่ยวงาน “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง”

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ที่บริเวณข่วงนคร สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา อ.เมือง จ.ลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  พร้อมด้วย นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นายธีรพล พูลทวี ผู้แทน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียม ลำปาง และนายโยธิน ทับทิมทอง รอง ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2561”

 

โดยกิจกรรมภายในงานนั้นจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 – 13 เมษายน 2561 ชมการแข่งขันตีก๋องปู่จานครลำปาง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9, กิจกรรมประเพณีปี๋ใหม่เมืองในข่วงแก้วเวียงละกอน , การแสดงซอพื้นบ้านลำปาง คณะสายทอง , การประกวด “เทพบุตร– เทพธิดาสลุงหลวง”, เลือกซื้อของดีจาก 13 อำเภอ และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องสาวชาวลำปาง “กระแต อาร์สยาม” อีกทั้งมีพิธีเปิด “งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ประจำปี 2561” พร้อมการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสมสุดอลังการ ในชุด “สลุงหลวง ก๋องปู่จา ฮ่วมฮักษาปี๋ใหม่เมือง”ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร ส่วนในวันที่ 12 – 13 เมษายน 2561 ชมขบวนแห่สลุงหลวงและขบวนแห่ปีใหม่เมืองอันยิ่งใหญ่ที่บริเวณข่วงนครอีกด้วย

ทั้งนี้การแข่งขัน “การตีก๋องปู่จานครลำปาง ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9” ซึ่งจัดโดย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โดยจะจัดแข่งขันขึ้นในวันที่ 8-9 เมษายน 2561 ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร ซึ่งมีกลุ่มเยาวชนจาก 13 อำเภอของจังหวัดลำปางเข้าร่วมแข่งขันเพื่อแสดงออกถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถ และได้เห็นคุณค่าเข้ามามีส่วนร่วมสานต่อองค์ความรู้อันจะเป็นการสืบทอด อนุรักษ์ และฟื้นฟูการตีกลองปู่จา ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดลำปางให้ดำรงคงอยู่สืบไป

อย่างไรก็ตามได้ขอความร่วมมือให้พี่น้องชาวลำปางได้ร่วมกันรักษาประเพณีอันงดงาม เล่นน้ำด้วยความสุภาพ ไม่ใช้น้ำแข็ง ผู้ชายไม่ล่วงเกินผู้หญิงที่สำคัญคือ เน้นให้เป็นเทศกาล “สงกรานต์ปลอดแอลกอฮอล์” และเชิญชวนผู้มาร่วมงานได้แต่งกายในชุดพื้นเมือง เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของการจัดงาน พร้อมชู “ลำปาง .. ปลายทางฝัน” เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดลำปาง คือ “นครแห่งความสุข” และแคมเปญของ ททท. ภายใต้ Theme “เมืองต้องห้ามพลาด .. เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา” และ “เหนือฝัน .. ล้านแรงบันดาลใจ” โดย ททท.ลำปาง จะได้ต่อยอดกิจกรรมเดิม พร้อมๆ กับการริเริ่มกิจกรรมใหม่ที่สอดคล้องกันและตรงใจกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้จังหวัดลำปางกลายเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวต้องมาเยือน ภายใต้แคมเปญ “ลำปาง .. ปลายทางฝัน” ดังกล่าว

สำหรับ “สลุงหลวง” นั้นเป็นภาชนะใส่น้ำใบใหญ่ทำด้วยเงิน มีน้ำหนัก 38 กิโลกรัม สร้างขึ้นในปี 2533 จากการร่วมกันบริจาคทรัพย์ของชาวลำปาง เพื่อใช้เป็นภาชนะใส่น้ำสรงพระเจ้าแก้วดอนเต้า องค์พระศักดิ์สิทธิ์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานคู่บ้านคู่เมืองลำปาง ซึ่งเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งถือว่าเป็นวันเถลิงศกใหม่ของชาวล้านนาพี่น้องประชาชนชาวลำปาง จึงได้ยึดถือเอาประเพณีสรงน้ำพระเจ้าแก้วดอนเต้า สืบต่อกันมาตลอด โดยมีการจัดขบวนแห่สลุงหลวงเพื่อรับน้ำขมิ้น ส้มป่อย น้ำอบ น้ำหอม ซึ่งจังหวัดลำปางเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,336 ปีอันถือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมแต่โบราณสืบเนื่องมาอีกด้วย

สำนักข่าวลำปาง 13