13-14 เม.ย. อบจ.ลำปาง จวนแอ่วงาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง หนองกระทิงละกอนลำปาง”

เมื่อเร็วๆนี้ นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีสงกรานต์อันเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง หนองกระทิงละกอนลำปาง” เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ประเพณีสงกรานต์ตามวิถีล้านนา รวมถึงศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป และเพื่อส่งเสริมให้สวนสาธารณะหนองกระทิงเป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดลำปาง โดยจัดงานในระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน 2561 ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

 

 

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การประกวดวงปี่พาทย์พื้นเมืองชิงเงินรางวัลกว่า 30,000 บาท อุโมงค์น้ำชุมฉ่ำเย็นใจ ก่อเจดีย์ทรายมงคลวันเนาว์ มีจุดบริการเติมน้ำประปาให้เต็มถังฟรี และที่สำคัญไฮไลท์หรือจุดเด่นอีกส่วนหนึ่งของงานคือ ขบวนแห่พระเจ้าทางน้ำอันงดงาม โดยในวันที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 10.00 น.พบกับเรืออันเชิญสารีริกธาตุทางน้ำ หรือขบวนแห่จุมพระเจ้าทางน้ำอันวิจิตรงดงาม จากนั้นชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีโฟล์คซองคำเมือง การแสดงดนตรีพื้นเมือง


และในวันที่ 14 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.พิธีเปิดงาน ซึ่งจะมีตัวแทนผู้สูงอายุให้พรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย รับชมการประกวดวงปี่พาทย์พื้นเมืองและมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดวงปี่พาทย์พื้นเมือง และเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศหรือสีสันภายในงาน จึงขอเชิญชวนร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือชุดไทยประยุกต์ เพื่อร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ และเล่นน้ำกันอย่างสุภาพในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมือง.

สำนักข่าวลำปาง 13