ด่วน !! สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลำปางเปิดอบรมและสอบฯรับจำกัดเพียง 300 คน

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลำปาง (HS5AM) ได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้มีการจัดการอบรมและสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562

 

ทั้งนี้จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจและมีความประสงค์จะเข้าร่วมอบรมและสอบดังกล่าว ได้ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าโดยให้แจ้งชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ได้ทางกลุ่มเฟซบุ๊ก “สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลำปาง HS5AM  (คลิกที่ชื่อเพื่อเข้ากลุ่ม) พร้อมทั้งส่งสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ฉบับ และยืนยันที่อยู่ปัจจุบันเพื่อที่รับเอกสารการสมัคร แล้วส่งมาที่ สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลำปาง ตู้ ปณ.59 อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 086-1159394 , 087-1752073 , 081-2880495 , 088-6566678 ซึ่งการเปิดอบรมและสอบครั้งนี้รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 300 ท่านเท่านั้น

สำนักข่าวลำปาง 13