กฟผ.แม่เมาะ ยันกรดไฮโดรคลอริครั่วไหลจริง ระงับเหตุได้ไม่มีบาดเจ็บชุมชนปลอดภัย

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 นายอติชาติ โซวจินดา ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 เปิดเผยว่าเมื่อเวลา 09.00 น. ที่โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 (MMRP1) ได้พบเหตุกรดไฮโดรคลอริค (HCL) หรือกรดเกลือ รั่วไหลในปริมาณเล็กน้อยระหว่างการทดสอบระบบ หน่วยงานความปลอดภัยจึงได้ดำเนินการอพยพผู้เกี่ยวข้องในรัศมี 10 เมตร ออกจากพื้นที่ ตามแผนฉุกเฉิน และได้เข้าระงับเหตุจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ คนงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติในช่วงบ่ายวันเดียวกัน โดยไม่มีผู้บาดเจ็บ และไม่พบความสูญเสียแต่อย่างใด

 

โดยสาเหตุของสารเคมีรั่วไหลในครั้งนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งสารเคมีที่รั่วไหลออกมา เป็นกรดไฮโดรคลอริค (HCL) หรือกรดเกลือ ไม่ใช่สารไซยาไนด์ ดังที่มีข่าวออกไป และได้รั่วไหลออกมาในปริมาณเพียงเล็กน้อย บริเวณวาล์วที่เชื่อมต่อตัวถังเก็บสารเคมี หน่วยงานความปลอดภัยฯ จึงได้ให้คนงานที่อยู่ในรัศมี 10 เมตร ออกไปอยู่ที่จุดรวมพล เพื่อความปลอดภัย และเป็นการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ระดับที่ 1

นายอติชาติ โซวจินดา ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7

โดยหลังจากหน่วยงานความปลอดภัยฯ เข้าตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น จนระงับเหตุได้แล้ว คนงานจึงสามารถกลับเข้าไปทำงานได้ตามปกติในเวลา 13.00 น. โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และไม่พบการสูญเสีย อีกทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแต่อย่างใด สำหรับกรดไฮโดรคลอริค (HCL) หรือกรดเกลือ เป็นสารเคมีที่มีไว้ใช้สำหรับปรับสภาพน้ำที่ใช้ในโรงไฟฟ้า เพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพก่อนน้ำไปใช้ในระบบ

ทั้งนี้ขอยืนยันว่าทางโครงการฯได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ (EHIA) อย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ อีกทั้ง ได้มีการชี้แจงต่อสื่อมวลชน พร้อมนำเข้าสำรวจพื้นที่ เพื่อเผยแพร่ข้อเท็จจริงแก่ประชาชนต่อไป

สำนักข่าวลำปาง 13