ขนส่งลำปางเรียกอบรมคนขับรถรับ-ส่งนักเรียน เช็คสภาพรถตรวจเข้มรับเปิดเทอม

เมื่อวันที่  5 พฤษภาคม 2561 ที่บริเวณสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง นายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัดลำปาง   พร้อมกับ  น.ส.จตุพร   พูลแสง หัวหน้ากลุ่มวิชาการฯ และ นายวีระพงศ์ ตาจันทร์ดี นักวิชาการขนส่งชำนาญการ  ได้นำคนขับรถตู้รับ-ส่งนักเรียนในพื้นที่ จ.ลำปาง จำนวนกว่า 50  คัน เข้ามาอบรมความรู้เกี่ยวกับการขับรถตู้รับ-ส่งเด็กนักเรียน

 

โดยการอบรมครั้งนี้ได้มีการแจ้งข้อกำหนด หลักเกณฑ์ต่างๆ และซักซ้อมความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนและการขับรถ รวมไปถึงอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ พร้อมทั้งยังได้มีการตรวจสภาพรถตู้รับ-ส่งนักเรียน เพื่อตรวจอุปกรณ์ส่วนควบ เช่น ค้อนทุบกระจก  ถังดับเพลิง  สัญญาณไฟ  และติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงข้อความว่า “รถโรงเรียน”

ด้าน นายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัดลำปาง  กล่าวว่าในการตรวจสภาพรถนั้นทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางมีกำหนดที่จะต้องทำการตรวจสภาพทุกๆ 6 เดือน โดยเฉพาะคนขับรถต้องได้รับการอบรมมาตรฐานและได้รับการรับรองจากสำนักงานขนส่งจังหวัดอย่างถูกต้อง   ซึ่งการเรียกตรวจในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเทอมของโรงเรียนในพื้นที่ จ.ลำปาง อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเช็คสภาพของรถตู้รับส่งนักเรียนให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยดังกล่าว

ทั้งนี้หากมีการนำรถตู้รับ-ส่งนักเรียนไปดัดแปลงก็จะมีการโทษในการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย  พร้อมอาจจะสั่งให้รถคันดังกล่าวหยุดวิ่งรับ-ส่งนักเรียนทันทีเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนอีกด้วย ร่วมใจปลอดภัย

สำนักข่าวลำปาง 13