อุทยานฯแม่วะจัดพิธีบวชป่าสร้างฝายฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำ สืบสานประเพณีฟังธรรมขุนห้วย

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่บริเวณอุทยานแห่งชาติแม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง นายเชาว์ทวีพัฒน์ ดนัยนันท์ ปลัดอำเภอเถิน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในจังหวัดลำปางเชิงบูรณาการ กิจกรรมสร้างฝายพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามแนวพระราชดำริ และกิจกรรมสืบสานประเพณีฟังธรรมขุนห้วย โดยมี นายธนิศร คำเพิ่มพูน ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วะ ทำหน้าที่แทนหัวหน้าอุทยานฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยาน และชาวบ้าน นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จำนวนกว่า 350 คนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

 

โดยการกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งต้นน้ำลำธาร เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภคตลอดจนใช้ในการเกษตรกรรม ซึ่งพระสงฆ์ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และนักเรียนนักศึกษา ได้ร่วมกันสร้างฝายในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามแนวพระราชดำริโดยประชาอาสาจำนวน 89 ฝาย พร้อมทั้งบวชป่า 89 ต้น ในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติแม่วะซึ่งถือว่าเป็นป่าต้นน้ำของลำห้วยแม่วะ

นอกจากนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีฟังธรรมขุนห้วยตามความเชื่อของบรรพบุรุษซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสืบชะตาและขอฝนให้ตกตามฤดูกาล สำหรับพิธีในครั้งนี้ได้ทำการนิมนต์พระสงฆ์ทำพิธีสืบชะตาตามแบบประเพณีล้านนา และแสดงพระธรรมเทศนา ซึ่งถือว่าเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธ์และเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

สำหรับขุนห้วยนั้นคือสถานที่ที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ซึ่งมีความเชื่อว่าขุนห้วยแต่ละแห่งย่อมจะมีเทวดารักษาดูแลอยู่เพราะเชื่อว่าผีขุนห้วย  ผีขุนน้ำ จะเป็นผู้คอยกักน้ำปล่อยน้ำลงมาจากภูเขาไหลลงสู่ลำห้วยให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำทำการเกษตรดังกล่าว

สำนักข่าวลำปาง 13