กองทุนแม่เมาะฯ สนับสนุนฟื้นฟู “ดอยพระบาท” หวังป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืน

อีก..ไม่นานเกินรอ !! สร้างสะพานข้ามแยก…แก้ปัญหารถติด !! แชร์พื้นที่ทำสวนสาธารณะแห่งใหม่

เปิดแฟ้มผลงาน !! ด่านเอ็กซเรย์แม่พริก !! ผ่านมาปีกว่า…สกัดจับยึดยาบ้าได้เกือบ 10 ล้านเม็ด