ฝึกอบรมกู้ภัยทางสูงเตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย

สมาคมกู้ภัยลำปาง นำเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมกู้ภัยทางสูงเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย

Read more