“กู้ภัยวังเหนือ”เชิญร่วมพิธีเปิดป้ายและทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

22 เมษายน นี้..สมาคมกู้ภัยวังเหนือทำพิธิเปิดป้ายที่ทำการและทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีซื้ออุปกรณ์การแพทย์

Read more