อุทยานแห่งชาติแม่วะจัดกิจกรรม “สร้างฝายบวชป่าประชาอาสา” เฉลิมพระเกียรติ ร.10

ติดตามข่าวลำปางได้ที่ www.lampang13.com

Read more

อุทยานฯแม่วะจัดพิธีบวชป่าสร้างฝายฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำ สืบสานประเพณีฟังธรรมขุนห้วย

ติดตามข่าวลำปางได้ที่ www.lampang13.com

Read more

บวชป่า 890 ต้น สร้างฝาย 89 ฝาย ถวายเป็นพระราชกุศลฯฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำห้วยแม่วะ

ติดตามข่าวสารได้ที่ www.lampang13.com

Read more