ชาวนาท่าส้มป่อยปลูกแตงโมหนีภัยแล้ง สร้างรายได้นับล้านต่อปีมุ่งต่อยอดสู่มาตรฐาน GAP

ติดตามข่าวลำปางได้ที่ www.lampang13.com

Read more

‘อุทยานฯแม่วะ’ หารือ ‘ทรัพยากรน้ำภาค 1’ เร่งสร้างอ่างแม่แสลมหลวงแก้ปัญหาภัยแล้ง

ติดตามข่าวลำปางได้ที่ www.lampang13.com

Read more

ผู้ว่าฯลำปางนำทีมแถลงมั่นใจ ‘น้ำอุปโภค-บริโภค’ เพียงพอความต้องการช่วงฤดูแล้ง

ติดตามข่าวลำปางได้ที่ www.lampang13.com

Read more