เริ่มแล้วงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ “วิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง 61”

ติดตามข่าวลำปางได้ที่ www.lampang13.com

Read more

16 – 18 สิงหาคม เชิญชวนเดินเล่นเที่ยวในงาน “วิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง 61”

ติดตามข่าวลำปางได้ที่ www.lampang13.com

Read more