กฟผ. ขอบคุณประชาชนกว่า 2,000 คน ร่วมเวทีรับฟังความเห็นโรงไฟฟ้าทดแทน 8-9

ติดตามข่าวลำปางได้ที่ www.lampang13.com

Read more

กฟผ.แม่เมาะ เตรียมจัดเวที ค.3 โรงไฟฟ้าทดแทนเครื่องที่ 8-9 ทบทวนร่างรับฟังความเห็น

ติดตามข่าวลำปางได้ที่ www.lampang13.com

Read more

เปิดรับฟังความเห็น !! เวที ค.3 ขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนแม่เมาะเครื่อง 4-7

ติดตามข่าวลำปางได้ที่ www.lampang13.com

Read more