รัฐมนตรีฯ ‘วราวุธ’ ลงพื้นที่แก้ไขความเดือดร้อนประชาชน ตรวจสถานีวัดคุณภาพอากาศแม่เมาะ

ติดตามข่าวลำปางได้ที่ www.lampang13.com

Read more

กฟผ.แม่เมาะ รับประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งรัดอพยพราษฎรบ้านห้วยคิง

ติดตามข่าวลำปางได้ที่ www.lampang13.com

Read more

‘ยิปซัม’ สุดยอดวัตถุพลอยได้จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ…สู่วัตถุบำรุงดินทางการเกษตร

ติดตามข่าวลำปางได้ที่ www.lampang13.com

Read more

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ แหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าที่รายล้อมด้วยผืนป่า ดูแลต้นน้ำสู้ภัยแล้งยั่งยืน

ติดตามข่าวลำปางได้ที่ www.lampang13.com

Read more

กองทุนแม่เมาะฯ สนับสนุนฟื้นฟู “ดอยพระบาท” หวังป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืน

ติดตามข่าวลำปางได้ที่ www.lampang13.com

Read more

เปิดรับฟังความเห็น !! เวที ค.3 ขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนแม่เมาะเครื่อง 4-7

ติดตามข่าวลำปางได้ที่ www.lampang13.com

Read more